2020-04-08

När ansvarstagande härstammar från kultur och värderingar

Hur genomsyrar ansvarstagande en hel verksamhet i roliga och oroliga tider? Hållbarhetschefen berättar om hur kultur och värderingar bygger en fantastisk grund för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef

Varje hållbarhetsredovisning är en chans att se på vårt hållbarhetsarbete i sin helhet – hur det växer och omfamnar våra affärer, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap. När jag nu sitter med vår hållbarhetsrapport för 2019 i handen kan jag inte låta bli att reflektera över vad som gör vårt hållbarhetsresa både möjligt och framgångsrikt. Våra värderingar, vår kultur, vi vågar satsa på det som är viktigt, och vi vågar hålla ut tills vi är i mål.

All in för jämställdhet

Jag är oerhört glad över effekterna av vår satsning inom jämställdhet. På Atea var vi inte sämre än branschen när det gäller antalet kvinnor och kvinnliga chefer på bolaget. Men vi ville mer. Vi ville höja ribban. Vi vet att ett mer jämställt bolag är bra för alla. Vi satsade på rekryteringar och bestämde oss för att ha minst en kvinnlig slutkandidat. Det innebär att våra chefer är tvungna att bredda ingångarna in till Atea, utmana sitt sätt nå ut till sina nätverk, att leta efter talanger med olika bakgrunder. På två år har vi kommit halvvägs mot målet att ha 35 procent kvinnliga chefer, och vi har vågat sätta ett ambitiöst mål för andelen kvinnor totalt.

Integration på vårt sätt

Mångfald genererar win-win för både verksamheten och kunder. År 2022 befaras it-branschen ha ett underskott på 70 000 personer med it- eller digitalt relaterad kompetens. Samtidigt har nästan 10 procent av de utrikesfödda som står utan jobb i Sverige idag en eftergymnasial utbildning. Vi vågade ta vår egen väg för att sänka trösklarna in till it-branschen. 2019 startade vi i samarbete med Arbetsförmedlingen och undervisningsbolaget Lexicon en utbildning i grundläggande it-kunskaper. I slutet av piloten, som kombinerade undervisning och praktik, hade fler än 50 procent av deltagarna fått en provanställning på Atea!

The place to be, i roliga och oroliga tider

Vi är stolta över vår vision: The Place to Be. Att jobba ansvarsfullt och leva upp till våra värderingar i allt det vi gör har aldrig varit viktigare än i dessa tider. 2 600 medarbetare jobbar idag hemifrån. Vår fantastiska it-infrastruktur samt våra ledare och ägare som var tidigt ute att avstå vinstutdelning, möjliggör fullt fokus på att stödja våra kunder och att förstärka The Place to Be.

Hemma eller på kontoret upprätthåller vi närheten genom dagliga pulsmöten, vi utmanar varandra att hitta balansen och att prioritera vår hälsa. Vi vänder på hur vi är vana att jobba, och med hjälp av digitala lösningar håller vi kreativa workshops, kundevent och även avslappnade afterworks.

Medan vi fokuserar fullt ut att ansvarsfullt hjälpa kunder under krisen, från digital undervisning till samarbetsplattformar till säkert distansarbete, fortsätter vi skapa utrymme för långsiktiga insatser, för innovation och hållbarhet, med medarbetare, kund och samhälle i fokus.

Läs mer om vår hållbarhetsredovisning och hur vi hjälper dig här

Stay safe, stay tuned!