Hoppa till huvudinnehåll
2021-08-11

Vill du bota din klimatångest?

Hållbarhetsrapporterna visar framsteg, företag författar klimatpositiva strategier och toppar hållbarhetsrankningar, världens ledare sätter klimatmål efter klimatmål, men skogen brinner, byar sveps bort av översvämningar. Vattnet i kastrullen börjar koka på riktigt. Hur går det ihop? Finns det något hopp?

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef
Utsläpp

I denna blogg berättar jag och min kollega Maria Vuorelma, som är klimatansvarig på Atea, hur vi alla kan jobba systematiskt med klimatfrågan, och vilka frågor du som it-köpare kan göra störst skillnad i. Det är många fler än du tror!

Maria, efter denna speciella sommar och veckans nyheter är det lätt att känna sig uppgiven. Hur tror du att världen kommer ta sig ur klimatkrisen? Finns det hopp?

Ja! De lösningar vi behöver finns redan. Men de behöver tas i användning i mycket snabbare takt än det görs idag. Det finns dock positiva drivkrafter, som EU:s gröna tillväxtstrategi som satsar på digitalisering och cirkulär ekonomi för att nolla utsläppen , eller USA:s omtag under Bidens styre, där att bekämpa klimatförändringar och generera nya jobb ses gå hand i hand. Investerare har markant ökat sitt fokus på klimatsmarta investeringar och företag driver förändring i allt snabbare takt då de har insett att kostnaderna kopplade till passivitet håller på att ta över omställningsnotan.

Vem är det då som ska kavla upp ärmarna?

Alla! Istället för att tjafsa om vem som skall göra vad, så behöver alla göra sitt. Först och främst genom att identifiera hur man kan minska sina egna utsläpp i linje med vad forskningen kräver för 1,5-gradersmålet. 

För vår del, och vår bransch, it, finns en viktig roll att spela och en stor potential att hjälpa andra bygga ett hållbart samhälle. Det är både skrämmande och motiverande. Vårt mål är att med hjälp av it hjälpa våra kunder att undvika utsläpp som är 100 gånger större än våra egna.

Vi hör från IPCC att varenda tiondel i temperaturökning som vi kan undvika spelar roll, vad betyder det för enskilda organisationer och företag? Hur ska de tänka kring sitt klimatarbete?  

För det första behöver man ha ett klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet. Tips för hur man kan gå tillväga för att sätta det kan man hitta i bland annat 1,5 Degree Business Playbook.

För det andra behöver man följa upp att man är på rätt spår över tid. Här spelar Data Analytics en jätteviktig roll! När Co2-data blir lätttillgänglig i realtid för hela organisationen så kan det sporra stora förändringar.

Finns det något mer digitala lösningar kan bidra med?

Ja, mycket! Klimatutsläpp kan delas in i fyra ungefär lika stora utsläppskällor: energianvändning, transporter, matproduktion och konsumtion. Digitala lösningar kan minska på utsläppen inom alla dessa områden, enligt forskning upp till 30 procent.

Genom molnet kan man effektivisera och spara energi. Under det senaste året har våra kunder undvikit 1 miljon ton i utsläpp från resor med distansmöteslösningar. Med IoT och blockchain kan vi öka resurseffektiviteten i byggnader och städer och minska exempelvis matsvinn.

Som it-köpare har man också makt att öka omställningstakten i branschen, vad kan man göra konkret?

Produktionen av it-utrustning står för de stora utsläppen, på grund av både energimixen i tillverkningsländer och tillverkningstekniken. Omställningen måste gå fortare med den digitaliseringstakt vi står inför.

Genom att gå med i och engagera sig i 100% -klubben kan man driva mot cirkuläritet i it-branschen och minska sitt eget utsläpp från it-inköp.

Inom Atea Sustainability Focus har vi tillsammans chansen att skapa en marknad för hållbar it. Med plattformen skalar vi upp nordiska köpares inköpskraft, vilket skapar ett tydligt incitament för en klimatneutral och cirkulär it-bransch. 

Vill du göra något väldigt konkret idag - delta i ASF Dialog och gå med i Leadership for Change och utforma best practice tillsammans med andra ledande köpare.