2020-04-08

Viktiga steg för klimatet tack vare modiga beslut

Hur bygger vi genom mod, tillit och transparens hållbara vanor, värde för kunder och resultat för klimatet? Hållbarhetschefen berättar hur vi förvandlade ambition till resultat under 2019.

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef

Varje hållbarhetsredovisning är en chans att se på vårt hållbarhetsarbete i sin helhet – hur det växer och omfamnar våra affärer, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap. När jag nu sitter med vår hållbarhetsrapport för 2019 i handen kan jag inte låta bli att reflektera över vad som gömmer sig bakom varje siffra. Analys, beslut, implementering – javisst. Men i synnerhet mod, transparens och tillit. Tack vare det kunde vi under året förvandla drömmar och ambitioner till viktiga kliv för klimatet och cirkulär it.

3,5 timmarsregeln leder till hållbara vanor

Särskilt glad blir jag när jag tittar på siffrorna för vår klimatpåverkan. Under 2019 såg vi en rejäl framgång med utsläppen som minskade med 13 procent, och det mycket tack vare en insats: Vi gjorde CO2-data tillgänglig för organisationen i realtid. Det är tydligt att transparens sporrar. Det ledde i sin tur till modiga beslut som 3,5-timmarsregeln: att resor som tar mindre än 3,5 timmar ska ske med tåg, en regel som snabbt blev självklar. För första gången reser vi betydligt mer med tåg inrikes än med flyg. Vi också ser stora effekter vårt tidiga beslut att satsa på elektrifiering av vår bilpark. Snittutsläppen per km har mer än halverats sedan 2016 och idag är fyra av fem nybeställningar elbil eller laddhybrid.

Tillsammans har vi sparat 33 000 ton koldioxid

Vår resa inom hållbar livscykelhantering är också exempel på transparens och tillit. Vi vill ha en cirkulär it-bransch, och vi har valt att göra det genom att engagera IT-köpare så att de – och vi – tillsammans kan inspirera varandra genom 100% Klubben. Under 2019 återtog Atea-koncernen 450 790 enheter, vilket var nytt rekord. Bara i Sverige hjälpte vi kunder att spara hela 33 000 ton koldioxid, varav 27 000 kom från återanvändning av enheter. Hur vet vi det? Jo, genom den rapport som vi tar fram för –och delger – varje kund, en rapport som vi under 2019 vidareutvecklade tillsammans med forskare så att den blev ännu starkare. Som sagt, transparens sporrar!

En hållbarhetsrapport är en tillbakablick men den ger också en fingervisning om framtiden. Vad bygger vi då vidare på?

Vi står på starka grunder. Även nu när vi ser världsekonomin svepas över av Coronakrisen. Detta är inte en tid för att glädjas över den tillfälliga minskning av utsläppen som vi ser både i Sverige och globalt. Men krisen ger oss en möjlighet att på allvar tänka på vilken värld vill vi leva i när vi reser oss. Vi vill se it ta mer plats som den möjliggörare den är. Vi vill se digitalisering accelerera vår hållbara framtid.

Samtidigt som vi fortsätter jobba för en hållbar it-bransch arbetar vi för att sprida och implementera rekommendationerna från de nordiska it-köparna.

Läs mer om vår hållbarhetsredovinisning och hur vi hjälper dig med hållbar it här.

Stay safe, stay tuned!