Hoppa till huvudinnehåll

Skapa ett effektivare arbetssätt med IoT

Trenden är tydlig i att fler och fler enheter kopplas upp mot internet vilket ger möjlighet att utnyttja information på ett helt nytt sätt. Genom att göra små smarta förändringar i nuvarande processer kan arbetet att skapa ett effektivare arbetssätt, en smartare affär eller en ökad kundupplevelse uppnås.

Med IoT kopplas fler enheter upp mot internet

Sakernas internet eller Internet of Things – IoT är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information. IoT sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra och det är ett stort steg för hela samhällsutvecklingen.

Atea hjälper dig att addera verksamhetskonsulter som genomlyser era nuvarande processer för att se var den positiva effekten kan bli störst med IoT. Påbörja arbetet, prata med oss om den workshop som är framtagen för att ge verksamheten kunskap och inspiration till att påbörja arbetet med IoT.

Inomhuspositionering

Med inomhuspositionering kan du skapa interaktion med besökare och anställda, erbjuda nya tjänster och minska kostnader för till exempel support och hyra. I dag efterfrågas tjänsten inom en mängd olika områden, till exempel sjukvård, skola, handel och arbetsplatser. Med inomhuspositionering blir verksamheten mer konkurrenskraftig och effektivare.

Inomhuspositionering möjliggör inte bara direkta värden utan också ett gränssnitt mot målgrupper som verksamheten vill kommunicera med. Gränssnittet kan användas till direkta tjänster som att hitta människor eller utrustning och kan ligga till grund för mer långsiktiga beslut, som hur verksamheten bör förändras för att bli mer kostnadseffektiv.

Kom igång med inomhuspositionering

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer