Tillbaka till Event

Få proaktiv kontroll på din säkerhetssituation

Atea och IBM bjuder in till webinar den 23 oktober

I juni 2020 kom det en rapport från från bl.a FRA, MSB och polisen där man rekommenderade 10 åtgärder i syfte att öka Sveriges informations- och cybersäkerhet.
En, mycket viktig, punkt handlar om att ”Säkerställa en förmåga att upptäcka säkerhetshändelser”. Vad detta innebär kommer vi att förklara under detta webinar.

I takt med att allt fler processer digitaliseras, ökar antalet kritiska enheter och system i IT-miljön. Detta ökar även den exponeringsyta som kan utnyttjas av potentiella angripare. Många, men lång ifrån alla, lösningar och plattformar har egen inbyggd säkerhetsfunktionalitet, men hur får du en aggregerad överblick över helheten?

Just förmågan att kunna samköra beteendemönster inom olika delar av infrastrukturen blir alltmer viktig. En teknologi som adresserar denna förmåga är SIEM (Security Information and Event Management). Genom att etablera en sådan lösning skapar man grunden för proaktiv hantering av cyberangrepp.

  • Tillsammans med vår partner, IBM Security, kommer vi att berätta om hur IBM Security QRadar kan stötta er att öka insikten inom detta område.
  • Vi kommer att konceptuellt beskriva vad SIEM innebär och hur IBM Security Qradar på ett kraftfullt sätt, kan underlätta säkerhetsarbetet för it-avdelningen.
  • Vi kommer även kort att berätta om Ateas SIEM tjänst samt vår egna SOC (Security Operations Center) och på vilket sätt vi kan avlasta er.

Varmt välkomna!


Vid frågor kontakta:

Per Sondell på tel.0660-860 56 alternativt e-post.

Tid för event
23/10 2020, 08:30 - 09:30
Sista anmälningsdag
21/10 2020
Var
Online
Adress
Länk för anslutning till webbinariet kommer närmare eventet.
Kostnad
Eventet är kostnadsfritt
Jag vill anmäla mig
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer