Laddar meny

Vi måste agera tillsammans för ett säkrare samhälle

- Säkerhet är en av de mest avgörande frågorna för digital framgång idag. Där står vi inför många utmaningar. Vi ringde upp Albin Zuccato, nationell affärsområdeschef på Atea Säkerhet, för att prata om Ateas initiativ till mötesplatsen där säkerhet står i fokus.

Vad är anledningen till att ni tar initiativ till den här mötesplatsen

- Sverige står som sagt inför många utmaningar. Digitaliseringen skapar nya och fantastiska möjligheter men medför också utmaningar. Säkerhet är en av de mest avgörande frågorna för digital framgång. Det gör att allt högre krav ställs på Sveriges alla aktörer. Det räcker inte längre att tillämpa ett antal säkerhetsmekanismer. Ska vi bygga ett säkert samhälle måste alla aktörer samarbeta och ha en ständig dialog och en tydlig strategi för hur vi ska bemöta de hot och utmaningar vi ställs inför.

Hur ser hotbilden ut i Sverige och hur skapar vi en säker infrastruktur

- Stora förändringar är på gång inom svensk lagstiftning med bland annat GDPR (dataskyddsförordningen) och NIS-direktivet (Nät- och informationssäkerhet). Därför har vi valt att fokusera på "Säkerhet ur ett svenskt perspektiv". Vi ser också en stadig utveckling av säkerhetshot som förändras i takt med samhällets utveckling. Sveriges innovativa ställning med vårt högteknologiska och digitaliserade samhälle samt våra internationella samarbeten, utgör en hotbild som vi behöver ta på allvar. Allt detta sammantaget gör att det är viktigt att prata om just säkerhet ur ett svenskt perspektiv och hur vi ska förhålla oss till omvärlden.Vad kommer vi kunna förvänta oss av den här dagen

- Vi kommer ha många intressanta talare och experter på plats och fördjupa oss i både taktik, trender och teknik. Vi kommer prata om vilka utmaningar vi står inför: Vad innebär det nya NIS-direktivet och GDPR för Sveriges aktörer? Vad betyder Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya regelverk för den offentliga och privata sektorn? Hur ser hotbilden ut i Sverige och vilka skyddsåtgärder behöver vidtas? Vi vill skapa en mötesplats i syfte av att samla alla branschens aktörer och beslutsfattare för att tillsammans diskutera och hitta strategiska vägar framåt i skapandet av en säker infrastruktur. Det kommer vara en fullspäckad dag som avslutas med mingel och mat, där möjlighet för vidare diskussioner och nätverkande ges.

Vem bör delta

- De som arbetar med kritisk infrastruktur i Sverige, eller som samarbetar med sådana aktörer i beslutsfattande roller. Vi ser att allt fler svenska organisationer, myndigheter och företag samarbetar. Dagen blir en språngbräda för ännu fler samarbeten i olika led, när det nu krävs att vi tar ett gemensamt ansvar för att säkerheten i Sverige ska fungera.

Vill du bidra till en framgångsrik digitalisering och skapa en säker infrastruktur?

Missa då inte Strategi Säkerhet 2018.

 

Praktiska detaljer

När: 19 april

Var: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Albin Zuccato
Nationell Affärsområdeschef
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer