Laddar meny

Öppen utbildning: Handledning för skolans digitalisering

Lyft din kompetens enligt Skolverkets riktlinjer.

10 okt - 15 mar
Stockholm
Ateas kontor, Kronborgsgränd 1, Kista
Visa på karta

I ljuset av it-strategier och uppdaterade läroplaner erbjuder vi en handledarutbildning för grund- och gymnasieskolan som stödjer i arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram.

Handledning som metod för att utveckla undervisning och lärande med digitalt stöd är en bevisad effektiv form för lärares lärande och i och med Skolverkets nya riktlinjer har kombinationen av handledning och IKT getts en ännu tydligare plats i skolutvecklingsarbetet.

Efter genomförd utbildning har du:

 • Kompetens att som samtalsledare leda det kollegiala lärandet.
 • En fördjupad insikt kring lektionsdesign med digitala verktyg.
 • En ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Målgrupp:

Pedagoger i grundskola och gymnasium

Utbildningen innehåller både konkreta IKT-tips och träning i att använda digitala resurser i undervisningssammanhang, samt övning i att leda samtal som genom ett coachande förhållningssätt leder till ett verkningsfullt samarbete.

Innehåll:

Handleda (2 dagar)

 • Introduktion lärportal digitalisering
 • Att leda samtal
 • Handledarövningar

Leda och lära i tekniktäta klassrum (2 dagar)

 • Internets möjligheter
 • Kunskapsteorier
 • Verktyg för Bedömning för lärande
 • Digital didaktisk design

Digitalt berättande (2 dagar)

 • Publicering
 • Sociala medier
 • Formellt/informellt lärande
 • Digitalt berättande

Kritisk användning av nätet (1 dag)

 • Medie och informationskunnighet
 • Källkritik och sökskola
 • Nya publiceringsformer

Säker användning av nätet (1 dag)

 • Hantering av personuppgifter
 • Etik på nätet

Antalet platser är begränsat, säkra din plats genom att anmäla dig nu.

Anmälan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer