Laddar meny

Program

22 november 2017

Moderatorerna hälsar välkomna.

Lyssna till Folksams pågående transformation som ska lägga grunden för snabb affärsutveckling i framtiden.

Talare: Ylva Wessén, vice vd & stabschef, Folksam

Den moderna gruvan är uppkopplad och flera områden har redan automatiserats. Inom Boliden bedrivs dessutom en mängd olika utvecklingsprojekt för att ytterligare öka automationsgraden i verksamheten. Vilka utmaningar möter man i denna utveckling, hur anammar man ny teknik för ökad affärsnytta och vad eller vem driver egentligen utvecklingen?

Talare: Peter Burman, projektledare för gruvautomationsprogrammet, Boliden
10:50-11:20

Husqvarna Group förstod relativt tidigt att data från produkter är av värde för både kunden, affären och produktutvecklingen. Men också att data och digitaliseringen kopplar samman produkter och tjänster i kommande helhetslösningar i olika ekosystem vilket också kopplar samman och förändrar arbetssätt, funktioner och discipliner. Det har hänt mycket på Husqvarna Group de senaste åren; Husqvarna Fleet Services och Gardena SMART finns redan på marknaden, och under året har koncernen också testat ett nytt koncept inom Delningsekonomin. Hör Petra Sundström berätta om vad som gått bra och vilka utmaningar man står inför.

Talare: Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management Husqvarna Group

Vad är blockchain och vad kan det få för betydelse för samhället? Vad betyder blockchain i praktiken för företagen?

Talare: Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future
Talare: Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB
12:45-13:40

 

Talare: Karl Henrik Sundström, vd, Stora Enso

Med stadsomvandlingen som möjliggörare bygger vi inte bara en smart stad utan även en klokt planerad stad. En smart och hållbar stad i arktiskt klimat där digitalisering (IoT/IKT) är ett av flera viktiga verktyg.

Talare: Jan Fjordell, vd, Tekniska Verken i Kiruna AB
14:50-15:15

Stora tekniska framsteg har gjorts inom virtual reality och robotik under de senaste åren och vi börjar se tekniken sprida sig till allt fler sektorer. Hur kan VR och robotik appliceras? Vilka nya möjligheter tillför denna nya teknik?

Talare: Jakob Johansson, vd Gleechi
15:15-15:45

Digitaliseringen av vården går extremt snabbt och ger förbättrad kvalitet, ökad patientsäkerhet och effektivare verksamheter. För en organisation med många olika verksamheter och 8000 medarbetare krävs en tydlig förändringsresa, samtidigt som det medmänskliga perspektivet i vården måste bibehållas. Genom att utgå från ett invånar- och patientperspektiv skapas rätt värde, samtidigt som effekthemtagningen säkras genom samverkan och verksamhetsutveckling. Var befinner sig vården i digitaliseringsarbetet och hur ser den fortsatta utvecklingen ut?

Talare: Johan Hallenborg, IT-direktör Landstinget i Kalmar län
16:10-16:40

Den snabba tekniska utvecklingen och den digitala transformationen bidrar till en ny affärslogik som fundamentalt förändrar hur verksamheter skapar värde. Ensam är inte längre starkast när traditionella värdekedjor luckras upp och verksamheter utvecklar nya tjänster tillsammans med kunder och partners i ekoystem. Hélène Barnekow kommer prata om hur vi går tillväga för att fånga digitaliseringens möjligheter genom nya sätt att samarbeta i värdeskapande nätverk.

Talare: Hélène Barnekow, vd Telia

Regeringens Digitaliseringsråd och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med att få till ett Sverige i digital framkant. Åsa Zetterberg är centralt involverad i båda sammanhangen och hon har tankar om vad som krävs för en lyckad digitalisering, både på nationell och kommunal nivå.

Talare: Åsa Zetterberg, sektionschef på avdelning för digitalisering på SKL och med i Digitaliseringsrådet
17:15-23:59

Efter avslutat dagsprogram fortsätter vi med den årliga avslutningen för svensk friidrott, Friidrottsgalan. Här summeras friidrottsåret med mingel, middag och underhållning.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer