2022-11-21

Rätt kultur avgör digitaliseringens förändringstakt

Alla känner vi till organisationer som är framåtlutade i sin digitala förändring men även organisationer som halkat efter. Man kan fråga sig vad som avgör förändringstakten och förmågan i två till synes liknande organisationer med likvärdig budget, personal, kompetenser och som lyder under samma lagar och regelverk.

Stefan Simicic
Stefan Simicic
Strategisk rådgivare
Rätt kultur avgör digitaliseringens förändringstakt

Mig veterligen har alla organisationer någon slags affärs- eller verksamhetsstrategi som pekar ut riktningen och målbilden. Det finns framtagna roadmaps och projekt. Resurser är tilldelade och budgeten godkänd. Ändå kommer vissa inte i mål eller ens till start. Vad är det som skiljer de som lyckas och de som kämpar i motvind?

Det har visat sig att kulturen inom en organisation är en avgörande faktor för att lyckas med sina förändringar kring digitalisering. Kulturen i ledningen och kulturen i resten av organisationen.

Hur väl man lyckas präglas av nedanstående punkter:

Externt fokus - De som får ut störst värde av sin digitala resa är oftast externt orienterande till skillnad från att ha internt fokus. Man ser till kundens eller medborgarens utmaningar och förändringsarbetet går ut på att underlätta deras vardag snarare än sin egen.Våga utforska - En annan viktig aspekt är att kulturen tillåter utforskning och att det finns utrymme och förståelse för att kunna misslyckas. Det stärker medarbetarna och uppmuntrar till förändringsarbete snarare än att bevara befintliga strukturer.Handlingskraft – I vår omvärld sker förändringar hela tiden. Att planera för vad vi vill göra om ett år kan vara inaktuellt redan efter en månad. De organisationer som lyckas sätter fokus på handlingskraft snarare än konstant planering.Samarbete – Man kan komma på mycket själv men de stora idéerna och kraften finns i ekosystemet och partnernätverket. Genom samarbete kortar man tiden från idé till genomförande och samtidigt nyttjar all inbyggd kunskap på bästa sätt.

Har ni rätt kultur i er organisation?

Vi hjälper gärna till att bidra till rätt kultur och att tillsammans nyttja digitaliseringens kraft i syfte att förbättra samhället samt skapa bättre digitala tjänster för företagen, kunderna och medborgarna.