Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Hantera säkerhetshändelser på ett värdefullt sätt

Workshop - Atea use case framework hjälper ledningen att formulera prioriterade hot och risker och skapa mening och mål med säkerhetsinvestering och säkerhetsövervakning.

Workshop💡 - Atea use case framework

Så blir ditt säkerhetsarbete värdefullt. Atea use case framework hjälper ledningen att formulera prioriterade hot och risker och därmed skapa mening och mål med säkerhetsinvestering och säkerhetsövervakning.

Med hjälp väl sammanbunden use case-struktur kan du sätta det värdet på print. Ateas säkerhetsexperter hjälper dig att strukturera och länka dina use case från ledningen till loggningen; från hög affärsrisk, ner till enskilda säkerhetsmekanismer och datakällor.

Hur kan du se till att affärsriskerna som håller ledningen vaken på natten är relaterade till ert cybersäkerhets-teams insatser? 

Hur kan du enkelt förklara hur en önskad säkerhetsinvestering överensstämmer med företagets strategi?

Med Atea use case framework definieras er verksamhets allvarligaste hot och risker som ni har mot era tillgångar så en strategiskt värdefull hantering av era cyberattacker kan levereras.

”Det är nödvändigt för alla att etablera en förmåga att upptäcka och hantera säkerhetshändelser som en stödfunktion i verksamheten så att risker och ekonomisk påverkan kan minimeras. Därför är säkerhet inte något du har utan något du gör.”

— Martin Kronstrand, Global Concept Manager för SOC som tjänst

Workshopen riktar sig till dig med ansvar för cybersäkerhet och verksamhetsmål

Förberedelser - Vi hjälper dig att förbereda dig inför workshopen samt utbildar i formatet. Vi rekommenderar vilka roller i er verksamhet som bör bjudas in samt stöttar vid framtagningen av frågor som sen ligger till grund för workshopen.

 

Genomförande - Workshopen genomförs tillsammans med er och ett utvalt team av cyber-säkerhetsexperter baserat på MITRE ATT&CK för att strukturera dialogen under genomförandet.

Uppföljning - Alla resultat från workshopen dokumenteras och presenteras vid en uppföljning för att säkerställa att resultaten är av maximalt värde för er.

Upptäck, analysera och åtgärda säkerhetshändelser med Security Operation Center

SOC som tjänst hanterar din verksamhets säkerhetshändelser

Dagens avancerade cyberattacker kräver avancerad teknik för att upptäckas och hanteras. En SOC:s huvudsakliga syfte är att avgöra vilka upptäckta hot som ska prioriteras och att utföra begränsande åtgärder så påverkan av händelsen begränsas - dygnet runt.

Med Atea use case framework definieras er verksamhets allvarligaste hot och risker som ni har mot era tillgångar så en strategiskt värdefull hantering av era cyberattacker kan levereras.

Med SOC som tjänst får du:

Kontroll

Överblick

Hjälp att prioritera rätt

Hjälp att åtgärda säkerhetshändelser så påverkan minimeras. 

”Organisationer måste ha den tekniska och organisatoriska förmågan att upptäcka attacker och analysera dessa händelser. Man måste förstå hur och varför attacken har hänt, hur omfattande skador den har orsakat, om kunderna har blivit drabbade och vad som gjorts för att hantera risken. Allt detta borde kunna kommuniceras som en tydlig strategi till ledningen.”

— Martin Kronstrand, Global Concept Manager för SOC som tjänst
Tillbaka till Säkerhet