Hoppa till huvudinnehåll

Andrew Goodwin

Lösningsarkitekt och Competence Area Expert inom Digital Workplace

Bakgrund

Verksam i branschen i över 15 år som SharePoint specialist arbetar jag som lösningsarkitekt inom Ateas gruppering "Digital Workplace". Med fokus på lösningar baserade framförallt på SharePoint och relaterade teknologier, men även såklart de övriga applikationer och samarbetsfunktioner i Office 365, värderar jag högt att identifiera och skapa den bästa lösningen för kundens specifika situation. Det vänder altid till att förstår mina kunders verksamhet och utmaningar, för att rekommendera rätt lösning eller apllikation till rätt endamål.

Jag är starkt resultatorienterad i mitt arbetar som lösningsarkitekt med stor fokus på strategisk planering och governance för portal-lösningar, strategier för informations- och innehållshantering samt integration av processtöd. Det är viktig att sätta grunden och rätt förutsättningar för tekniska lösningar.

Med blicken på omvärlden

Tekniken är bara en möjliggörare, det är människors kapacitet att förstår hur tekniken kan bäst utnyttjas som leder till ökat effekt och förändringsledning inom organisationer. Jag försöker hela tiden utnmana de jag möter och jobbar med, båder kunder och kollegor, att tänka i nya banor. IT-världen rusar framått fortare an någonsin. Utan att vi ta tid på att reflekera över alla nya möjligheter och hur vi kan applicera dessa till det användare behöver göra för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, är det lätta att vi fastnar i gamla vanor.

 

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer