Andrew Goodwin

Seniorkonsult och Competence Area Expert inom Produktivtet

Bakgrund

Verksam i branschen under 14 år som SharePoint specialist arbetar jag inom Ateas gruppering "produktivitet". Med fokus på affärslösningar baserade på framförallt SharePoint produkter och teknologier men även såklart med de övriga samarbetsfunktioner i Office 365 värderar jag högt att identifiera och skapa den bästa lösningen för kundens specifika situation. Det vänder altid till valet av rätt verktyg till rätt endamål.

Jag är starkt resultatorienterad i mitt arbetar som lösningsarkitekt med stor fokus på strategisk planering och governance för portal-lösningar, strategier för informations- och innehållshantering samt integration av processtöd. Det är viktig att sätta grunden och rätt förutsättningar för tekniska lösningar.

Med blicken på omvärlden

Tekniken är bara en möjliggörare, det är människors kapacitet att förstår hur tekniken kan bäst utnyttjas som leder till ökat effekt och förändringsledning inom organisationer. Jag försöker hela tiden utnmana de jag möter och jobbar med, båder kunder och kollegor, att tänka i nya banor. IT-världen rusar framått fortare an någonsin. Utan att vi ta tid på reflektion går det lätt att vi falla tillbaka till gamla vanor.

 

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer