Hoppa till huvudinnehåll
nylanda Hållbar it

"Världen ser vår satsning på hållbar it"

Foto: Jonas Ljungdahl

Atea sticker ut hakan med sitt nya logistikcenter i Nylanda, utanför Växjö. Det positionerar Atea som en av de främsta aktörerna inom it-infrastruktur och hållbarhetsarbete, även globalt. Målet är att kunna erbjuda ett hundraprocentigt kretslopp för it-hårdvara.

Få personer har så raska steg som Lorna Stangeland. Hon är ansvarig för Supply Chain Management på Atea och tar sig igenom en del av den 27 000 kvadratmeter stora lokalerna som ett höghastighetståg.

– Jag är verkligen stolt över medarbetarna och ledarna på Atea Logistics som bidrar till att det nya logistikcentret blir verklighet, kommenterar hon.

Blir Nordens logistikcentrum

Lorna Stangeland utformar just nu området Supply Chain Management inom Atea i Norden. En treårsplan ligger till grund för arbetet som ska ge koncernen ökad köpkraft, ge kunderna en bättre upplevelse samt öka volymen och effektiviteten inom den gemensamma logistiktjänsten. Motorn för den här utvecklingen ligger i Växjö.

– Vi samlar majoriteten av alla aktiviteter och tjänster här. Atea Logistics blir en av flera nycklar som gör att vi kan uppnå målen inom Supply Chain-området.

Någon kanske undrar varför just småländska Växjö valdes som plats för ett logistikcenter som ska bli norra Europas mest moderna anläggning.

– Tillgången till kompetent personal, marknadspriser på mark och det geografiska läget gör Växjö till en optimal plats. Dessutom finns 65 procent av Nordens befolkning inom en radie av 500 kilometer och många centrallager ligger nära.

Ateas nya logistikcenter

Ateas nya logistikcenter

  • Ett toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter på 27 000 kvadratmeter.
  • I dagens lokaler levererar Atea Logistics 900 000 enheter per år. I de nya lokalerna dubblerar man antalet enheter vid start. Målet är 2 miljoner enheter på sikt.
  • Koldioxidutsläppen ska minska samtidigt som kapaciteten ska öka. 3 000 kvadratmeter av takets yta är täckt av solceller, vilket tillgodoser större delen av verksamhetens energibehov.
  • Fossilfria transporter på sikt – och klimatkompensation av de transporter som inte är fossilfria.
  • Idag får Atea Logistics tillbaka endast 30 procent av ny hårdvara som de säljer inom området arbetsplatser (exempelvis datorer, surfplattor, smarta telefoner och tangentbord). Målet är att tillsammans med kunderna ta ansvar för att 100 procent av all hårdvara återanvänds eller återvinns.

”Vi har världens ögon på oss”

Vi står mitt i det som är på väg att bli ett modernt, miljövänligt logistik-, återvinnings- och konfigurationscenter. Byggnationen påbörjades 2017 och till försommaren ska alla medarbetare vara på plats. Lorna Stangeland ser sig omkring med en granskande blick. Det gör omvärlden också.

– Hela världen tittar på hur vi arbetar i Sverige och Norden eftersom vi är ledande på att ställa krav inom hållbar it.

Behövs en ökad transparens

Förväntningarna är med andra ord enorma. De nordiska kundernas största krav stavas hållbarhet.  Och i Atea Logistics ska man leva upp till de kraven. Det innebär att Atea tillsammans med sina kunder säkerställer att all it-hårdvara som inte längre ska användas, kommer in i kretsloppet igen.

– Vi hjälper våra kunder med en effektiv produkthantering genom hela livscykeln. Det innebär att vi levererar ny, färdiginstallerad it och samtidigt hjälper till att hantera all hårdvara som de inte längre behöver. All data raderas på ett säkert sätt och en stor del av produkterna får ett andra liv i en annan verksamhet. Alternativt att det går till miljökorrekt återvinning.

Omvärldens förväntningar leder till ökade krav. Här ser Atea att de måste fortsätta ställa krav på en ökad transparens hos samtliga leverantörer i kedjan.

– Vi behöver få en större insyn för att förstå hur det ser ut längre bak i leverantörskedjan, säger Lorna Stangeland.

Ökad kapacitet och minskade utsläpp

Målen med det nya logistikcentret är tydliga. Koldioxidutsläppen ska minska samtidigt som kapaciteten ska öka. Lagerytan på cirka 21 000 kvadratmeter ska ge plats för en fördubbling av tjänsteproduktionen.

– Men alla måste vara med på tåget. Det krävs ett nära samarbete med partners, leverantörer och kunder för att minimera effekterna av våra produkter på miljön.

Paketerade tjänster

Att säga att man brinner för något kan låta som en klyscha. Men när Lorna Stangeland berättar att hon faktiskt brinner för logistik, tror man henne. Hon har tidigare varit verksam som ledare för flera stora logistikföretag. För två år sedan landade hon på Atea med uppkavlade ärmar. Att det blev just Atea, var enligt Lorna en självklarhet.

– Med våra återvinningstjänster erbjuder vi våra kunder ett enkelt, ekonomiskt, hållbart och säkert livscykelhanteringssystem för all it-utrustning. För att göra det enkelt har vi packat tjänsterna i loopar, som ger en förutsägbar kostnad.

Hårdvara ger mjuka värden

Ateas tjänster ger i slutändan inte bara kunden kostnadsbesparingar. De får framför allt mer tid över för kärnverksamheten.

–  Jag vill att kunderna ska få en kvalitetsupplevelse. Främst av tjänsterna, men också att de ser vad som är möjligt vad gäller logistiska flöden och hållbar hantering av it-hårdvara när de besöker vårt nya logistikcenter.