Hoppa till huvudinnehåll
Hela världen tittar på Sveriges och Nordens arbete med hållbarhetsfrågor inom it. Ingen annanstans ställer konsumenter och inköpsorganisationer lika höga krav när det gäller miljömässig och social hållbarhet kopplat till it.

Detta faktum vill vi dra nytta av för att sprida det framgångsrika svenska och nordiska sättet att arbeta med frågorna till hela den globala it-industrin.

Med Atea Sustainability Focus påskyndar och underlättar vi hållbarhetsarbetet samtidigt som vi uppnår ett tydligt globalt fokus på hållbarhetsfrågorna.

Varje år bjuder vi in nordiska it-köpare till ASF-dialogen där de får möjlighet att ange vad som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna just nu. Svaren tolkas och analyseras av ett Advisory Board bestående av nordiska företag och organisationer som är ledande inom hållbarhet och digitalisering. Advisory Board sammanställer sina rekommendationer i en rapport som överlämnas till Responsible Business Alliance, elektronikbranschens globala samarbetsorgan i hållbarhetsfrågor. För att stärka dialogen mellan it-köpare och leverantörer bjuder Atea Sustainability Focus även in till ASF Forum med föredrag och workshops kring branschens viktigaste utmaningar.

Genom ett årligt Sustainability Focus kommer nordiska it-avdelningar steg för steg att höja ribban inom det globala hållbarhetsarbetet.

Fördjupning

Här kan du läsa med om Atea Sustainability Focus i nerladdningsbart format. Klicka på bilden nedan.

Q&A

Varför är det viktigt?

Med framgång följer ett ansvar. Hela världen tittar på Sveriges och Nordens arbete med hållbarhetsfrågor inom it. Ingen annanstans ställer konsumenter och inköpsorganisationer lika höga krav när det gäller miljömässig och social hållbarhet kopplat till it. Detta faktum vill vi dra nytta av för att sprida det framgångsrika svenska och nordiska sättet att arbeta med frågorna till hela den globala it-industrin. På så sätt påskyndar och underlättar vi arbetet samtidigt som vi uppnår ett tydligt globalt fokus på hållbarhetsfrågorna. Som nordens största obundna aktör har Atea både musklerna, förtroendet och kontakterna med branschen som krävs för att snabbt kunna samla in information om hållbarhetsfrågor.

Hur fungerar det?

Under början av sommaren bjuder Atea in alla nordiska it-avdelningar att delta i en kunddialog, där får de chans att berätta vilka områden som är viktigast för dem just nu inom hållbarhetsområdet. Svaren sammanställs sedan av ett Advisory Board som består av representanter från nordiska företag och organisationer som är ledande inom hållbarhet och digitalisering. Advisory Board formulerar sedan en rapport som överlämnas till den globala it-industrins samarbetsorgan i hållbarhetsfrågor, Responsible Business Alliance (RBA) och andra intressenter en gång per år. Rapporten kommer även innehålla rekommendationer kring vilka mått och steg som är rimliga att förvänta sig att it-industrin åtar sig.

Vad är målsättningen med initiativet?

Målet är att hjälpa den globala it-industrin att fokusera sina insatser och därmed öka takten i arbetet med att skapa en bättre värld. Mottagaren av rapporten är primärt den globala it-industrins samarbetsorgan i hållbarhetsfrågor, Responsible Business Alliance (RBA), men även andra organ som arbetar med hållbarhetsfrågor är välkomna att ta del av innehållet i rapporten. Genom att RBA ger sina medlemmar rätt processer och beslutsunderlag för det fortsatta hållbarhetsarbetet med utgångspunkt från det nordiska hållbarhetsarbetet ökar förutsättningarna. Vi hoppas även att vi kan inspirera andra branscher att arbeta på ett liknande sätt.

Vem vänder sig kundenkäten till?

Målgruppen är it-, inköps- och hållbarhetsmedarbetare hos företag och organisationer i hela Norden.

Vilka ingår i Advisory Board?

Atea Sustainability Focus Advisory Board kommer att bestå av oberoende representanter från ledande företag och organisationer inom it och hållbarhet i Norden. Exempel på företag som finns representerade är; H&M och Alfa Laval.

Vilka är RBA?

Responsible Business Alliance, RBA är en branschorganisation som under tolv år har arbetat för att höja etiken inom it-branschen och göra dess aktörer mer socialt och miljömässigt ansvarstagande. RBA grundades av åtta ledande it-tillverkare och har numera fler än 110 medlemmar från alla led i leverantörskedjan. Tillsammans sysselsätter dess medlemsföretagen ca: 6 miljoner medarbetare. 2016 ansökte Atea som medlemskap i organisationen vilket beviljades.

Hur ser RBA på initiativet?

RBA omfamnar möjligheten att få viktig input från den region i världen som hela världen tittar på och följer i hållbarhetsfrågor. Genom att ta stans från den nordiska marknadens input ges dess medlemmar möjlighet att driva utvecklingsarbetet i hållbarhetsfrågor med ett helt nytt angreppssätt och i snabbare takt än tidigare, med bättre resultat som följd.När kommer rapporten att överlämnas till RBA?I januari 2018.