2024-05-15

Behövs verkligen en ”AI-strategi”?

Visst blir man trött när konsultbolag ska sätta ”strategi” bakom varje teknologi som precis blivit het? Precis som att den skulle ha ett egenvärde om den bara implementeras utifrån en strukturerad plan. Är då AI på något sätt annorlunda? Mitt svar är nej, nej och ja.

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Johan Ripgården
Concept Manager - Analytics

Möjligheterna och utmaningarna är alldeles för stora för att vi ska ta för givet att vi per automatik tar hand om dem. Men, det betyder samtidigt inte att alla behöver en AI-strategi. Låter det krångligt? Bra, då har jag dig på kroken.

Bör din organisation överväga en AI-strategi?

 • Nej Nej
  Vår ledning, verksamhet och IT-organisation har goda kunskaper om möjligheterna och utmaningarna med AI, och AI är idag en naturlig del av vår digitaliseringsstrategi.   
 • Nej Nej
  Vi har AI-kompetens på alla ledningsnivåer och verksamhetsdelar. AI-expertisen är decentraliserad och AI är en naturlig möjliggörare i alla former av verksamhets- och affärsutveckling. Vi har en verksamhetsstrategi som innefattar att ta tillvara på AI:s möjligheter likväl som all annan teknisk utveckling. 
 • Ja Ja
  Om du inte känner igen er organisation i alternativ 1 eller 2 så är svaret ja på frågan. Ni behöver sätta ljuset på AI, de möjligheter och utmaningar som kommer med AI och de förmågor som ni behöver bygga för att över tid kunna ta tillvara på möjligheterna. Om ni sedan vill använda begreppet ”AI-strategi”, ja det är förstås en annan fråga.

Vad ska en AI-strategi innefatta? 

Nybörjaren – fokusera på det viktigaste 

Är er organisation nybörjare inom AI, d.v.s ni har inte aktivt börjat använda AI för att möta specifika verksamhetsbehov. Då bör AI-strategin i första hand fokusera på:  

 • Ambition & styrning: Utifrån verksamhetsstrategin/-planer, formulera på vilka sätt AI kan bidra. Tänk i steg, där det första steget kan fokusera på att effektivisera interna processer och utveckla organisationens analysförmåga. Skapa er första grova plan för era AI-relaterade initiativ och säkerställ att den tydligt relaterar till era verksamhetsplaner.  
 • Expertis: Tydliggör hur ni avser att utveckla ledningens och verksamhetens generella AI-kompetens. Fastställ även vilken initial AI-expertis som ni vill ha själva och vilken ni tar in utifrån.     
 • Användningsfall (idé- & behovsinsamling): Även om vi initialt vill centralisera AI-expertisen så måste vi redan från början involvera de som äger behoven, d.v.s ledare och medarbetare i verksamheten. Ni kanske redan har sådana processer på plats, men ni vinner på att säkerställa en mall för hur AI-idéer beskrivs och kvalificeras. Tillgången till träningsdata och även kommande AI-förordning är ett par självklara parametrar som särskiljer hanteringen av just AI-idéer. 
 • Data: Om ni inte redan initierat ett grepp om ert data så är det dags. På basnivån handlar det om att: 
  1. Identifiera era värdefulla interna och externa datakällor (och som kan driva våra AI-aktiviteter) 
  2. Säkerhetsklassificera ert data
  3. Prioritera utvecklingen av er centrala dataplattform (som sådan inte redan finns)

Utforskaren – tänk brett och långsiktigt 

Har ni testkört och produktionssatt några AI-tillämpningar och vill ta nästa steg genom att dra nytta av AI, både långsiktigt och brett inom organisationen? Trots att tekniken nu bara kommer att utgöra ett perspektiv av flera, så blir AI-strategin nu viktig på riktigt.  

Vi på Atea utgår ifrån perspektiven i AI-huset (se nedan) när vi förtydligar vad en AI-strategi bör innefatta. Är ni vana vida att jobba strategiskt med digitalisering i stort, så kommer ni att känna igen mycket. Vill ni dessutom få en rivstart på AI-strategiarbetet, då förslår jag att ni inleder med en första AI-mognadsmätning. Då kommer ni inte bara att få en rejäl genomlysning av era AI-förutsättningar, ni får rekommendationer inom alla perspektiv i AI-huset. AI-mognadsmätningen utgör kärnan i vårt koncept AI Roadmap som ni kan läsa mer om här.  

AI-strategi

AI-huset från AI Sweden (ursprungligen från AppliedAI i Tyskland). Källa:https://my.ai.se/resources/2423  

Den AI-mogna organisationen 

Har ni redan kommit vidare från Nybörjaren och Utforskaren? Då passar ni säkert också in på ett av ”nej”-alternativen under frågan ”Bör din organisation överväga en AI-strategi?” längre upp. Grattis, då är ert AI-värdeskapande igång på riktigt och AI är avmystifierat. Men, tyvärr har du precis lagt 5 min på att läsa något som eventuellt inte gav dig några som helst nya insikter eller idéer. Jag har tips även till er, men det får bli en annan bloggpost.  

Om du har frågor, synpunkter eller andra idéer som utmanar eller kompletterar mina? Då får du gärna kontakta mig.  

Om du är ledare och vill investera i att utveckla din AI-kompetens, då vill jag tipsa om AI for Executives-programmet som AI Sweden har initierat tillsammans med Stockholms, Göteborgs och Uppsala Universitet. Vi från Atea är delaktiga som föreläsare för en av modulerna, läs mer om Executives-programmet.

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Johan Ripgården, strategisk rådgivare - datadrivna organisationer

Om du har frågor, synpunkter eller andra idéer som utmanar eller kompletterar mina? Då får du gärna kontakta mig.  

Skicka e-post