Johan Ripgården

Concept Manager - Analytics
Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI

Biografi

Bakgrund

Som Concept Manager inom Analytics & AI har jag en roll på Atea där jag ska fånga och översätta våra kunders behov till attraktiva erbjudanden. Om jag lyckas eller inte beror på om vi från Ateas sida faktiskt lyckas hjälpa kunder att utvecklas på sina datadrivna resor.

Hela mitt yrkesverksamma liv (>20 år) har jag jobbat med data på olika sätt, alltid på konsultföretag, alltid med en fot i kundernas verksamhet och en i tekniken. Jag har varit konsult och projektledare i kundprojekt men även haft säljande roller och olika ledande positioner. På Atea kombinerar jag dessa erfarenheter när jag koordinerar vår satsning inom Analytics & AI.

Input

Jag vill sprida kunskap som ska vara enkel att ta till sig men även inspirerande. Analytics & AI är heta områden med massor av buzzwords. Min superkraft är att ta ned tekniken på jorden och prata om nyttorna som kan utvinnas ur och med data.

Användningen av data är idag en av de absolut starkaste drivkrafterna till digitalisering och data är helt centralt för området AI. Vi har bara sett början på denna utveckling som säkert också kan vara skrämmande för många. Som bloggare antar jag utmaningen att förklara de stora mönstren i varför vi alla kommer att dra nytta av mer faktabaserade beslut och en utvecklad analysförmåga.

Publicerade inlägg