2022-11-30

Magkänsla vs AI: 1-1

Magkänslans rykte som rådgivare är skamfilat. I min egen lite egenkära nisch av IT-världen (analytics), så är magkänslan en brasa som vi till varje pris måste släcka. Vi gör det med hjälp av det bästa som hänt sedan skivat bröd nämligen data. Vi har på senare år lagt till ytterligare ett bränsle till brasan, ”alternativa fakta”.  Härliga tider, ännu fler argument för att alla större beslut måste vara "datadrivna"! Eller är det verkligen så enkelt...?

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Johan Ripgården
Concept Manager - Analytics

Det är dags att ta en ordentlig titt på vår brasa och fråga oss:

Är vår magkänsla verkligen så värdelös som rådgivare inför beslut? 

Är datadrivna beslut verkligen så överlägsna?

Kan det rent av vara så att det egentligen inte finns ett motsatsförhållande mellan magkänsla och datadrivna beslut?

Nyckeln är att hitta mönster

Vi hoppar över all analytics mumbo jumbo och går direkt till pudelns kärnas två punkter:

  1. När det kommer till att stödja beslut så är den enskilt viktigaste uppgiften för datavisualiseringar att hjälpa oss att se mönster i stora mängder data. Mönster som vi ibland känner igen ifrån verkligheten men också många gånger ger oss helt nya insikter.
  2. Ekonomiprisbelönte Herbert A. Simons definition av magkänsla lyder: ”Igenkänningen av mönster som lagrats i minnet”.

Trillar det ner en pollett?

Magkänslan är överlägsen

Bakgrunden till denna spaning
Det gick upp ett par ljus för mig häromdagen när jag läste Alexander Noréns bok Magkänslans intelligens. Mina övertygelser kring att vara datadriven och min bild av människans förmåga till rationella beslut utmanades. Det har hänt mig förut när jag t.ex. läste Freestyle Decision Making (Riabacke) och Tänka, snabbt och långsamt (Kahneman). 

Jag är tydligen lite trög. Men, jag bjuder på lästipsen inte minst till alla kollegor inom Analytics där ute.

Ju mer erfaren en person är, desto fler mönster finns lagrade och desto mer värdefull är hens magkänsla. För en expert inom ett område så kan det t.o.m. vara riskfyllt att tänka för mycket i komplexa frågor. Den första magkänslan kan vara både bättre och snabbare än medvetna reflektioner. Anledningen är att människan bara klarar av att ta ett fåtal variabler i beaktning inför ett beslut, vilket gör att vi väljer ut några och riskerar beslut på fel grunder.

Så vad är det jag säger? Jo, dataanalyser och magkänsla har det gemensamma att båda strävar efter att hitta och använda tidigare mönster vid beslut. Vissa ifrån data som ska återspegla verkliga händelser och det andra utifrån verkliga erfarenheter.

Vi kan därför se det som att: 

Dataanalyser hjälper oss att snabbare bygga upp vår erfarenhetsbank som i sin tur förbättrar vår magkänsla.

Analytics är överlägset

Vi har bara 24 timmar på ett dygn då vi kan bygga på vår erfarenhetsbank. Genom tillgången till data har vi åtkomst till en nästan oändlig källa av erfarenheter. Tack vare våra kunskaper i matematik och statistik kombinerat med dagens tillgängliga processorkrafter så kan vi idag med korta svarstider använda AI-modeller baserade på stora antal variabler som kan köras på enorma mängder data.

Matchen är oavgjord - släck brasan

Låt oss fortsätta att kriga mot alternativa fakta men när det gäller magkänsla kontra datadrivna beslut så är svaret att vi behöver båda!

Håller du inte med mig eller vill diskutera vidare, tveka inte att höra av dig till mig!