2021-01-11

Ta kontroll över din konsumtion i molnet!

De senaste åren har vi sett en massiv ökning av publik molnkonsumtion, framförallt hos de stora hyperscalerleverantörerna Microsoft, AWS och Google, men även i andra mer nischade molnleveranser. En av de stora sakerna vid konsumtion i det publika molnet är att upprätta kontroll och få insikt i vad som driver kostnader så att man kan styra sitt konsumtionssätt till att vara lika omgärdat av ekonomisk uppföljning som i det privata datacentret.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms

Många konsumenter av publika moln upplever en enorm frihet i sättet man kan konsumera it, där bara fantasin sätter begränsningen. Det starkt reglerade konsumtionssättet som it-avdelningen normalt står för ersätts med ett enkelt gränssnitt där man på ett väldigt intuitivt och enkelt sätt kan välja vad man vill konsumera.

Inom it-branschen så pratar vi ofta om detta fenomen av oreglerad konsumtion som ”skugg-it” eller shadow it och det syftar på att avdelningar inom företaget kan upphandla och konsumera it-tjänster som inte styrs och regleras av it-avdelningen och den informationssäkerhetspolicy som finns på plats för traditionella datacentertjänster (i egen regi).

Skugg-it är en svår utmaning för många företag då det, förutom att det skapar ett oreglerat konsumtionssätt även sätter andra skyddsmekanismer ur spel, såsom intrångsskydd (i form av t ex brandväggar och andra perimeterskydd) och dataskydd (t ex backup/sekundärlagring av data i molnet).
Om man köper tjänster från en publik molnaktör är det därför viktigt att se till och verifiera att datat lagras, skyddas och omgärdas av säkerhet på samma sätt som i det privata datacentret.

Kopplat till detta fria konsumtionssätt finns också den kommersiella kontrollen, dvs. förmågan att proaktivt och med god insyn kunna analysera och även förutse hur konsumtionen i det publika molnet kommer att se ut framåt, utifrån historiska konsumtionsmönster och även hur användningen ser ut i realtid.

Att hålla kontroll och få insyn av de kostnader som uppstår i molnet skall vara lika relevant som att följa upp och kontrollera kostnader i det egna datacentret.

De flesta publika globala molnaktörer, eller hyperscalers som de ibland kallas också kallas, har egna verktyg för kostnadsuppföljning av sina egna tjänster. Dessa håller koll på hur mycket kunden konsumerar och rådgiver kring hur konsumtionen kan bli mer effektiv.
Relativt få leverantörer på marknaden arbetar dock med multi-clouduppföljning, ur ett kostnadsperspektiv. Att få kontroll över fler än en molntjänst med ett och samma uppföljningsverktyg blir alltmer aktuellt då de flesta kunder idag köper tjänster från fler än en leverantör av molnbaserad it.

En annan sak som brukar förbises är att kostnadskontroll och optimering av molntjänster kan liknas vid en organisk växt som hela tiden behöver tillsyn för att kunna må bra och frodas. Så för att kunna bli framgångsrik så bör det verktyg som används tillämpas av en dedikerad grupp människor som regelbundet följer upp och rådgiver kring konsumtion. 
Ett exempel på det är hur man genom att flytta arbetslast mellan olika tjänster och ibland t. om mellan leverantörer kan spara stora mängder pengar.

Så vad bör man fokusera på för att få kontroll? Här är några råd på vägen:

  • Om du upplever att det finns en avsaknad av kostnadskontroll i era publika molntjänster, titta på de verktyg som leverantören har, gärna i kombination med externa verktyg och tjänster som kan hantera flera olika aktörer samtidigt (multi-cloud).
  • Överväg att köpa kostnadskontrollen som tjänst. Återigen så handlar det om att genom regelbunden kontroll och insyn skapa ett tryggt och kostnadseffektivt konsumtionssätt. Ibland är det enklare att låta en tjänsteleverantör hantera detta, än att lägga ytterligare en uppgift på den egna it-avdelningen.
  • Kontinuerligt genomföra genomlysningar av sättet man konsumerar it i molnet och arbeta med s.k. right-sizing och livscykelhantering av data, applikationer och system. Ofta kan man spara (lågt räknat) 15-20% årligen av den kostnad som är förknippad med publik molnkonsumtion på detta sätt.
  • Låt kostnadsoptimeringsjobbet vara en process i vardagen. Etablera en kostnadsoptimerings- och kostnadskontrollprocess för högsta verkningsgrad.
  • Atea har en egen tjänst för kostnadsoptimering och kostnadskontroll i molnet – Cloud Intelligence Service. Läs gärna mer om den här!