Tillbaka till Datacenter
hybrida datacenter Hybrida moln datacenter Cloud, datacenter och nätverk

En portal för självbetjäning, automation och kostnadsanalys

Med Atea Cloud Intelligence Service får du en plattform som inkluderar en självbetjänings- och automationsportal för konsumtion av resurser i det egna datacentret och i det publika molnet. Du får också en analysmotor för att se hur resurser mest kostnadseffektivt hanteras i det publika molnet samtidigt som vi dessutom erbjuder kostnadsuppföljning från globala publika molnleverantörer.

Att konsumera hybrida it-plattformar har blivit allt viktigare för många organisationer, oberoende om man är i publik sektor eller ett privat företag. Samtidigt är komplexiteten bakom hög, allt från självbetjäning, digitala tjänstekataloger till att kontrollera publik molnkonsumtion.

Cloud Intelligence Service är uppdelad i två olika komponenter.

 • En självbetjänings- och automationsdel där Atea till ett fastpris installerar och driftsätter verksamhetens plattform för hybrid it baserat på VMware’s vRealize Automation och Orchestration.
 • En analysmotor baserad på VMware Cloud Health som tittar på hur mycket resurser som konsumeras i det publika molnet såväl som det egna datacentret och hur dessa resurser är byggda – s.k. rightsizing.
 • När det gäller installation ser vi till att du kan dra full nytta av Intel®-teknik. Moln som drivs av Intel®-teknologin ger pålitlig, skalbar och arbetslastningsoptimerad prestanda för ditt företags applikationer.

Vi erbjuder också full kostnadsuppföljning och showback på de system som du kör i det publika molnen som till exempel AWS och Microsoft Azure.

 

Få kostnadskontroll

Kostnadskontroll är en stor utmaning när vi pratar om att använda publika moln för it-tjänster och hur du ska kunna korrigera storleken på de resurser du köper för att hålla kostnaderna nere.

Cloud Intelligence Service tar hand  detta och du får dessutom tillgång till våra molnkonsumtionsexperter som tillsammans med dig sitter ner en gång per månad och ger dig rådgivning om hur du konsumerar molntjänster effektivare.

”Självbetjäning ska vara lika enkelt som att använda Appstore”

👉 Vill du också komma igång med självbetjäning och ta greppet om kapacitet och kostnader?

 

Målgrupp

 • It-ledning (CIO/CTO)
 • Verksamhetsledning
 • Systemförvaltare av publika molntjänster

Nytta

 • Erbjuder en snabbstart till självbetjäning och automation i datacentret
 • Ger en fullständig insyn i hur resurser konsumeras i de publika molnen samt i det egna datacentret
 • Erbjuder ett team av experter som hjälper till med såväl implementation som förvaltning av er hybrida it-plattform
 • Erbjuder regelbunden experthjälp kring konsumtionsoptimering av publika molntjänster
 • Ger verksamheten en tjänsteportal där it-tjänster beställas och konsumeras dygnet runt
 • Skapar en fokalpunkt för hantering och användande av både egna och publika molntjänster

Innehåll

 • Installation av självbetjäningsportal och automationsmotor (VMware vRealize Automation)
 • Best practices för installation och förvaltning
 • Tillgång till ett gemensamt repository för automationsrutiner (som delas med Atea)
 • Installation och förvaltning av en analysmotor for molnkonsumtion
 • Månatlig Showback och rådgivning kring hur resurser i det publika molnet konsumeras
 • Tillgång till Ateas expertteam vad gäller publika moln och hybrida datacenter

I samarbete med

 

 

 

Cloud Health by VMware

 

Intel logo

 

Tillbaka till Datacenter
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer