2022-06-20

Infrastruktur som kod bygger PostNord Strålfors hybridmoln

Att bolag vinner på molntransformation är kommunikationsföretaget PostNord Strålfors ett strålande exempel på. Företaget använder öppna plattformar för att bygga sitt hybridmoln, men det finns också utmaningar.

Transformation är ett ord som gärna dyker upp när man tänker på Strålfors. Företaget grundades 1919 i Ljungby och har sina rötter i print- och tryckeriindustrin, men är numer en stark aktör med ett heltäckande och kanaloberoende kommunikationserbjudande.

Jon Otterholm, Manager Datacenter på PostNord Strålfors.

PostNord Strålfors har idag 700 anställda i fyra nordiska länder, med huvudkontor i Solna. Jon Otterholm arbetar som Manager Datacenter på PostNord Strålfors och kan sin digitala transformation.

– Vi är inne i en transformation mot molnet och en flora av olika digitala lösningar. Men vårt egna datacenter kommer att finnas kvar länge, säger Jon Otterholm.

PostNord Strålfors strategi är att när de bygger för molnet så bygger de lösningarna på öppna plattformar som exempelvis VMware vRealize Automation och Red Hat OpenShift. Det gör organisationen flexibel i valet av molnleverantör.

– Vi ska kunna byta moln, och eftersom OpenShift abstraherar molnet undviker vi att bygga in oss i en viss plattform, säger Jon Otterholm.

Läs mer om hur vi arbetar med hybridmoln

Automatiserad infrastruktur

För att PostNord Strålfors inte ska få dubbla kostnader när man migrerar till molnet, bygger de applikationerna på öppna plattformar även om de körs i det egna datacentret.

”Det handlar mycket om att säkra att infrastrukturen kan automatiseras”

Utmaningen, enligt Jon Otterholm, ligger i att se till att både utvecklarna och infrastrukturen arbetar på ett modernt sätt. För att organisationen ska få ihop hela kedjan måste infrastrukturen automatiseras och på ett agilt sätt arbeta med utvecklarna.

– Det handlar mycket om att säkra att infrastrukturen kan automatiseras — att skriva regler för saker som brandväggar och lastbalanserare som kod. Kan vi inte göra detta blir det svårt att automatisera. Plattformarna kan inte lyfta och få effekt innan vi har en orkestrering, säger Jon Otterholm.

Öppna plattformar som vRealize Automation och OpenShift gör att utvecklarna inte behöver ta hänsyn till vilken miljö applikationen ska köras i. När applikationen rullas ut sker det alltid på samma sätt och med samma kod. Det som avgör placering – menar Jon Otterholm – är framförallt prestanda, var data ska ligga, och kostnaden.

– Har man en kostnad för datacentret sedan tidigare kan molnet bli en merkostnad. Å andra sidan är skalningen i molnet en stor fördel. Jämfört med tidigare går det fortare att göra förändringar, säger Jon Otterholm.

Flera fördelar med hybridlösning

På sin transformationsresa har Strålfors tagit hjälp av Atea där Jonas Emilsson arbetar som Lead Architect. Han menar att många andra företag och organisationer kan dra nytta av en hybrid plattform.

Jonas Emilsson, Lead Architect Hybrid Platforms, Atea.

– Datalokaliteten är jätteviktig för många. Då är en hybridlösning ett mycket bra alternativ. Det handlar också om den kommersiella effekten — ska man spinna upp applikationer snabbt tar det tid och kostar pengar om man gör det i det egna datacentret, men det är inte säkert att molnet blir billigare. Det beror lite på, men molnet kan ofta bli en dyrare plattform.

– Att få teamen att jobba tillsammans och att ha en livscykelhantering är andra fördelar med en hybridlösning, förklarar Jonas Emilsson.

Att ta de första stegen mot en hybrid plattform brukar börja med icke-tekniska frågor om “varför”, samt tillgänglighet och verksamhetskrav. Jonas Emilsson menar att om transformationen bara handlar om teknik blir lösningen ofta underutnyttjad.

På PostNord Strålfors arbetar organisationen även med self-servicelösningar. Det förenklar och effektiviserar användandet av IT-resurser, menar Jon Otterholm.

– Vi tillhandahåller self-servicelösningar till våra kunder, och även inom bolaget, på ett automatiserat sätt. Det tar bort manuella steg och går snabbare – vi kan på kort tid spinna upp servrar enligt överenskomna principer och policys.

Läs mer om hur vi arbetar med hybridmoln

Omogna lösningar

Nästa steg blir att med hjälp av Vmware vRealize Automation visualisera vilka olika tjänster alla användare har – vad de kostar, vad man kanske kan avyttra, eller skala upp eller ned. Detta har även en positiv inverkan på säkerheten, förklarar Jon Otterholm.

”Vi har bättre kontroll på vad vi har rullat ut.”

– Vi har bättre kontroll på vad vi har rullat ut, och har man skjutit ut allt som kod med alla regler och infrastruktur, så vet man vad man kan ta bort i livscykelhanteringen. Det är mycket svårt att göra med traditionella sätt, men förenklas avsevärt med vRealize Automation.

Enligt Jon Otterholm vill man på PostNord Strålfors inte ha en för bred flora av lösningar, utan hålla sig till standardiserade protokoll. När de bygger systemet på det här sättet minskar antalet variationer, vilket är bra för säkerheten – och ju mer komplexa systemen blir, desto svårare blir automatiseringen.

Det som har varit mest utmanande under transformationen tycker Jon Otterholm har varit är att lösningarna fortfarande är ganska omogna – de utvecklas hela tiden.

– Idag jobbar vi på ett sätt och om ett halvår kommer det nya sätt och det släpps nya versioner från leverantörerna. Det är ganska utmanande. Det rör sig på alla plan, och det kan vara svårt att hänga med, säger Jon Otterholm.

Lösningen ligger i att lägga fokus på de underliggande delarna, inte gränssnitten. PostNord Strålfors jobbar med att säkra att infrastrukturen kan provisioneras som kod och således göra det möjligt att byta plattformar ovanpå.

– Lär man sig hur man ska interagera med sin infrastruktur som kod, då har man bättre förutsättningar. De färdiga lösningarna ovanpå förändras hela tiden, och vi kan inte förlita oss på dem. Men funkar de underliggande delarna har vi säkrat att vi kan fortsätta automatisera, avslutar Jon Otterholm.