Laddar meny

Handledarutbildning för skolans digitalisering

Vi utbildar samtalsledare för att stötta i det kollegiala arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram.

Atea har utbildat handledare sedan 2013 i syfte att stödja det organiserade kollegiala lärandet. Handledning som metod för att utveckla undervisning och lärande med digitalt stöd är en bevisat effektiv form för lärares lärande och i och med Skolverkets nya riktlinjer har kombinationen av handledning och IKT getts en ännu tydligare plats i skolutvecklingsarbetet. För att stödja skolor i arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram har vi designat en utbildning för grund- och gymnasieskolan.

Mål

Efter genomförd utbildning har du: Kompetens att som samtalsledare leda det kollegiala lärandet. En fördjupad insikt kring lektionsdesign med digitala verktyg. En ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Innehåll

Vi arbetar med de moduler gällande digitalisering som Skolverket tagit fram. Anslaget i momenten Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet och Säker användning av nätet är praktiskt, men alltid inramat av diskussioner kring hur verktygen bör användas för att ge bäst effekt för elevernas lärande.

Modulen Handleda syftar till att ge kompetens att genom handledning coacha dina kollegor till ett bättre användande av IKT i undervisningen. Handledningsmetodiken vi använder oss av är baserad på Les Foltos idéer om peer coaching samt NÖHRA-modellen som är framtagen av Kjell Enhager och Magnus Kull. Du som deltar i utbildningen är aktiv i alla ingående delar och får med dig en innehållsrik verktygslåda både vad gäller digitala verktyg för lärande och handledningsmetodik.

Omfattning

Åtta dagar, med möjlighet att kombinera de ingående momenten så att det matchar det behov som finns i verksamheten. Utbildningen är organiserad i block och vi specialdesignar gärna upplägget för er. Hur ni vill kombinera och planera innehållet bestäms i samråd med oss.

Jag vill få mer information

?
?

Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer