Hoppa till huvudinnehåll
Idag vet vi att tekniken i sig inte förbättrar resultaten i skolan eller förskolan. Det krävs kompetensutveckling för lärare, pedagoger och rektorer för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. För att kvalitetssäkra utvecklingen genomför vi en nulägesanalys i skolans verksamheter för att identifiera den digitala kompetensen i det pedagogiska arbetet.
IKT kartläggning elever

Vad innebär en IKT-kartläggning för skola?

Ateas IKT-kartläggning är ett stöd för organisationens digitaliseringsarbete och ger en samlad bedömning av verksamhetens arbete med it och digital kompetens i det pedagogiska arbetet. Verktyget riktar sig till huvudmän, skolledare och pedagoger med fokus på de processer som stöttar skolans och förskolans uppdrag gällande digitalisering.

Tre fördelar med IKT-kartläggning

 

analys

Nulägesanalys

Kartläggningen visar ert nuläge och blir underlag för utveckling framåt

 

samsyn

Samsyn

Kartläggningen skapar en samsyn för lärare och skolledare, vilket underlättar i det fortsatta arbetet

 

samarbete

Uppföljning

Resultaten följs förslagsvis upp kontinuerligt för att mäta framgången

IKT kartläggning process

Hur fungerar en IKT-kartläggning?

Tjänsten består av ett onlineverktyg med frågeställningar som genomförs snabbt och enkelt. Därefter sker en analys- och målbildsworkshop utifrån det samlade resultatet. I workshopen presenteras analysen och de viktigaste områdena att arbeta vidare med för skolutveckling eller vid arbete med centrala och lokala strategier. Exempelvis belyser vi diskrepansen mellan rektorers och lärares/pedagogers svar, styrkor, prioriteringar och utvecklingsmöjligheter.

Ateas IKT-kartläggning omfattar fem områden - Arbetssituation, Kompetens, Undervisning, Pedagogiskt utveckling samt Styrning och ledning.

Få koll på nuläget

Målgrupp

Målgrupp

  • Huvudman
  • Skolledning
  • It

Nytta

Nytta

  • Ta del av en systematisk analys av den digitala kompetensen i organisationen
  • Få ett underlag för datadrivna beslut kring målbild, kompetensutveckling och prioriteringar
  • Den inkluderade analysworkshopen ger en djupare insikt, förståelse och underlättar i arbetet framåt

Innehåll

Innehåll

  • Ett onlineverktyg med frågeställningar som genomförs snabbt och enkelt.
  • I tjänsten ingår en analys- och målbildsworkshop för skolledning, där vi diskuterar analysen och identifierar de viktigaste områdena att arbeta vidare med i centrala och lokala strategier/handlingsplaner
  • Omfattar fem olika områden med fokus på digital kompetens.

Kontakta mig om kartläggning

Mattias Mattsson, Erbjudandeansvarig, skola
Mattias Mattsson
Erbjudandeansvarig