Laddar meny

Förändringsledning i skolan

Förändringsledning i skolan (FLIS) är ett unikt program med fokus på förändring i praktiken. Med ett långsiktigt stöd under programmet, både av kollegor och av förändringsledare som känner till utmaningarna i vardagen leder och driver deltagarna sina förändringsprojekt på hemmaplan.

Ett tydligt fokus ligger på förändringsledning i organisationer i allmänhet och i skolans värld i synnerhet. Förändringsledarprogrammet passar för skolledare där digitalisering och förändringsprocesser står i centrum för att skolutveckling ska ske. Deltagaren skapar eller vidareutvecklar en konkret förändringsstrategi och får stöd i genomförandet av kompetenta processledare som har gedigen erfarenhet av såväl digitalisering som förändringsledning och finns som stöd under hela genomförandet.

I FLIS ingår kartläggningen av IKT i verksamheten som en del i strategiarbetet. Vi genomför FLIS i samarbete med konsulter från INDEA, som har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling och coachning av chefer i både näringsliv och offentlig verksamhet.

Så här säger kunder om FLIS:

”Det har hjälpt mig att "hålla mig på banan" och lyfta blicken. Jag tycker om att utmanas i mitt ledarskap, så att jag tvingas tänka på vad jag gör och varför. Det har jag fått både av er kursledare och av mina kurskamrater. Det har varit bra att vi har fått testa många olika verktyg både i förändringsledning och digitalt. Det blir enklare att testa på hemmaplan när man känner sig förtrogen.”

”Jag har blivit mycket mer insatt i vad digitaliseringen innebär för våra elever och att man med ganska enkla medel kan utveckla sin verksamhet eller få medarbetarna att förändra sin undervisning.”

”Jag har provat på nya verktyg inom IKT och tvingar mig att våga och prova för att kunna föregå med gott exempel. Det största är dock min insikt i vad vi har för uppdrag, och skyldighet, när det gäller att ta oss an ansvaret dels att förstå ett nytt sätt att se på lärande och utveckling dels att kunna tillämpa detta synsätt i praktiken.”

Jag vill få mer information

?
?

Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer