Hoppa till huvudinnehåll

Atea Sustainability Focus

ASF-rapporten 2021 är här!

Varje år skickar de nordiska it-köparna viktiga budskap till den globala it-industrin kring hur vi kan lösa branschens gemensamma hållbarhetsutmaningar. I år är budskapet att hållbarhetsarbetet inte går tillräckligt fort. Vi måste jobba ännu mer tillsammans för en cirkulär och klimatsmart it-bransch. I ASF-rapporten 2021 får du veta: 

- Hur nordiska it-köpare jobbar med hållbarhet och vad de vill se från branschen.
- Var branschen står i förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål.
- Hur vi kan arbeta snabbare tillsammans. 

Ladda ner

Be a leader for change!

We are a group of engaged IT buyers who want to create positive change in the IT industry. We believe the way to do it is to unite behind a set of sustainability principles that already guide our own organizations, and apply them to the IT that we buy. Quite simply, take leadership, use our buying power, and let sustainability guide our decisions.

It’s more than walking the talk. It’s about creating a march. 

Join us!

Sustainability is all about the power of together.

Vad är Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus påskyndar omställningen mot mer hållbar it. Vi samlar de nordiska it-köparnas röst, skapar en plattform för dialog och driver angelägna frågor mot branschen. Steg för steg höjer vi tillsammans ribban inom det globala hållbarhetsarbetet. Läs mer nedan! Vill du vara med? Anmäl dig via knappen nedan så får du ta del av vad som händer inom initiativet och veta mer om hur du kan engagera dig. 

In English

Your chance to shape the sustainability work of the IT industry

Sweden and the Nordic region are recognized globally as sustainability leader within the IT industry. Nowhere else is the concentration of leading sustainable businesses so high and nowhere else are sustainable procurement requirements so ambitious and demanding.

”What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”

— Fredspristagaren Dr Mukwege om Atea Sustainability Focus

Med dig, för dig

Grunden i Atea Sustainability Focus är den dialog med nordiska it-köpare vi genomför årligen. Syftet är att dels identifiera de bäst brännande hållbarhetsfrågorna för branschen men också skapa förståelse för hur vi bäst kan samverka för att öka förutsättningarna för mer hållbar it. Genom att delta i undersökningen ökar du förutsättningarna för branschen att svara upp mot de hållbarhetskrav som ställs vid inköp men underlättar också ditt eget arbete med att formulera och följa upp på relevanta och effektiva krav.

Vill sätta strategi för hållbar it

I undersökningen 2020 såg vi att den typiska respondenten är en beslutsfattare inom it verksam i en organisation med 500 medarbetare än fler. Detta är viktigt då det antyder att de som svarat är personer med potentiellt stort inflytande. 12 respektive 11 procent av de som svarat arbetar med hållbarhet eller inköp.

En klar majoritet (59 procent) prioriterar hållbarhet vid inköp av it-utrustning, och även om funktionalitet och informationssäkerhet är de mest prioriterade aspekterna anger över hälften att de tar hänsyn till produkters livslängd och bidrag till organisationens klimat- och miljöarbete.

Av de åtgärder man kan göra själv som it-köpare lyfter respondenterna framförallt fram att sätta en strategi för hållbar it (49 %), stärka processen kring hållbarhetskraven (41 %) och ställa krav på produkter som innehåller återvunnet eller återbrukat material (38 %). Samtidigt finns ett antal hinder för att kunna prioritera hållbarhet ännu mer, främst att det är svårt att mäta effekterna av de insatser man gör (35 %), att det saknas tid och resurser för att följa upp kraven (34 %) samt att det är svårt att få information om och jämföra hållbarhetsprestandan i olika lösningar (33 %).

Resultaten i ASF-dialogen 2021 kommer snart!

ASF-dialogen 2021 har stängt och så fort resultaten är klara kommer de att presenteras här. 

Så ser processen ut

 

Ladda ner Atea Sustainability Focus-rapporterna

ASF rapporten 2021

ASF rapporten 2021

Rekommendationer till branschen:

Vi måste öka tempot! Låt oss tillsammans ta fram en roadmap för en cirkulär och klimatneutral it-bransch med målet att: 

 • hitta cirkulära affärsmodeller 
 • kommunicera transparent kring branschens framsteg och köparnas krav
 • definiera de viktigaste hållbarhetskraven ur ett effektperspektiv

 

ASF rapport 2020

ASF rapport 2020

Rekommendationer till branschen:

Skapa stängda materialloopar så att utvinning av råmaterial och avfall kan minimeras. Detta är ett steg som branschen kan ta direkt och ett område där det finns goda möjligheter att samarbeta.

 • Identifiera vilka material som är mest angelägna att stänga loopen för.
 • Skapa effektiva system för materialåtervinning.
 • Berätta för it-köpare hur de kan bidra till omställningen mot en cirkulär och klimatneutral it-industri.

 

ASF rapporten 2019 - ladda ner den här!

ASF rapport 2019

Rekommendationer till branschen:

Nordiska it-köpare vill att it-branschen ställer om till cirkulär ekonomi. Det är budskapet i den nyligen publicerade ASF-rapporten. I rapporten uppmanar köparna branschen att skapa en standard för tillbehör "One cord only!" och att verka för en global certifieringsstandard för cirkulär it-utrustning.

 • Uppnå en certifieringsstandard för den cirkulära ekonomin.
 • Cirkuläritet måste redan beaktas i konstruktionsfasen, till exempel genom att använda återvunnet material, eller göra produkter lättare att uppgradera och reparera.
 • One cord only! Branschen bör arbeta för en gemensam standard för tillbehör och komponenter.

 

ASF-rapporten 2018 - ladda ner den här

ASF rapport 2018

Rekommendationer till branschen:

Fokusera på öppen rapportering och information om hållbarhet för produkter, för att skapa en stark grund för övervakning av effekterna av initiativ, till exempel för att uppnå framtida hållbarhetsmål.

 • Gemensamma riktlinjer för industrin ska rapportera i förhållande till deras försörjningskedja, förutom leverantörer i tier 1, om hållbarhet över indikatorer.
 • Delade KPI som täcker olika miljö-, sociala och styrande aspekter. Både positiva och negativa effekter måste rapporteras.

 

Rådet - Advisory Board

ASF Advisory Board är det råd som sammanställer och tolkar de svar som nordiska it-avdelningar delar med sig av i ASF-dialogen.

Rådets uppgift är att formulera fokuserade och relevanta åtgärder som sedan lämnas vidare till branschen genom organisationen RBA, Responsible Business Alliance.

Läs mer om rådet

Transparensguiden – ett resultat av ASF

I den första ASF-rapporten pekade Nordens IT-köpare ut transparens som branschens allra viktigaste hållbarhetsfråga. Den övergripande rekommendationen i rapporten var att utveckla ett gemensamt rapporteringsramverk för branschen. Idag, två år senare, ser vi resultatet då RBA lanserar sin ”Practical guide to transparency in procurement”. 

Guiden är ett tydligt bevis för att nordiska IT-köpares röst via ASF har bidragit till ökad transparens i den globala IT-branschen. Den kan bli ett viktigt och värdefullt verktyg för både bransch och köpare, bland annat genom att:

 • Bidra till ökad harmonisering
  Genom att efterfråga och rapportera på en gemensam uppsättning noga utvalda indikatorer riktas fokus mot de områden där utmaningarna är som störst.
 • Ge möjlighet att jämföra
  Likartad rapportering från branschens aktörer gör det enklare att jämföra hållbarhetsprestanda och även bedöma utveckling.
 • Spara tid och resurser
  Effektivare då alla utgår från samma indikatorer.

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer