Atea Sustainability Focus hållbar it Hållbarhet

Atea Sustainability Focus

Vad är Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus påskyndar omställningen mot mer hållbar it. Vi samlar de nordiska it-köparnas röst, skapar en plattform för dialog och driver angelägna frågor mot branschen. Steg för steg höjer vi tillsammans ribban inom det globala hållbarhetsarbetet. Läs mer nedan! Vill du vara med? Anmäl dig via knappen nedan så får du ta del av vad som händer inom initiativet och veta mer om hur du kan engagera dig. 

 

 

In english

Your chance to shape the sustainability work of the IT industry

Sweden and the Nordic region are recognized globally as sustainability leader within the IT industry. Nowhere else is the concentration of leading sustainable businesses so high and nowhere else are sustainable procurement requirements so ambitious and demanding.

”What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”

— Fredspristagaren Dr Mukwege om Atea Sustainability Focus

Med dig, för dig

Grunden i Atea Sustainability Focus är den dialog med nordiska it-köpare vi genomför årligen. Syftet är att dels identifiera de bäst brännande hållbarhetsfrågorna för branschen men också skapa förståelse för hur vi bäst kan samverka för att öka förutsättningarna för mer hållbar it. Genom att delta i undersökningen ökar du förutsättningarna för branschen att svara upp mot de hållbarhetskrav som ställs vid inköp men underlättar också ditt eget arbete med att formulera och följa upp på relevanta och effektiva krav.

I förra årets dialog pekades cirkulär ekonomi ut som den viktigaste hållbarhetsfrågan för den globala it-branschen. Utöver det kunde vi i undersökningen göra följande iakttagelser:

Av de som svarat på enkäten representerar 68 procent företag med 500 anställda eller fler. 65 procent jobbar med it, 18 procent med hållbarhet och 7 procent med inköp. Fördelningen mellan privata och offentliga verksamheter var jämn, vilket också kan sägas för hur viktig hållbarhetsfrågan är för verksamheten. Dialogsvaren visar att privat och publik sektor i lika stor grad anser att hållbarhet är en del av kärnan.

Omkring hälften svarar ändå att hållbarhet inte är särskilt prioriterat när det kommer till inköp av it. Särskilt utmärkande är att 46 procent av företag med 50–249 anställda samt 29 procent av dem som jobbar med inköp anger det som inte alls viktigt.
Värt att notera är också att hela 96 procent tycker att it-branschen kan göra ett bättre jobb när det kommer till hållbarhet. 35 procent tycker till och med att branschen gör ett dåligt jobb.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomförs under perioden juni–augusti i år. Enkäten distribueras till Ateas nätverk i Norden och är även öppen att delta i via hemsida och sociala medier.

Inom kort kommer vi att presentera några intressanta spaningar!

Så ser processen ut

 

Ladda ner Atea Sustainability Focus-rapporterna

ASF rapporten 2019 - ladda ner den här!

Introduktion till rapporten för 2019

Rekommendationer för branschen:

Nordiska it-köpare vill att it-branschen ställer om till cirkulär ekonomi. Det är budskapet i den nyligen publicerade ASF-rapporten. I rapporten uppmanar köparna branschen att skapa en standard för tillbehör "One cord only!" och att verka för en global certifieringsstandard för cirkulär it-utrustning.

 • Uppnå en certifieringsstandard för den cirkulära ekonomin.
 • Cirkuläritet måste redan beaktas i konstruktionsfasen, till exempel genom att använda återvunnet material, eller göra produkter lättare att uppgradera och reparera.
 • One cord only! Branschen bör arbeta för en gemensam standard för tillbehör och komponenter.

ASF-rapporten 2018 - ladda ner den här

Introduktion till rapporten för 2018

Rekommendationer för branschen:

Fokusera på öppen rapportering och information om hållbarhet för produkter, för att skapa en stark grund för övervakning av effekterna av initiativ, till exempel för att uppnå framtida hållbarhetsmål.

 • Gemensamma riktlinjer för industrin ska rapportera i förhållande till deras försörjningskedja, förutom leverantörer i tier 1, om hållbarhet över indikatorer.
 • Delade KPI som täcker olika miljö-, sociala och styrande aspekter. Både positiva och negativa effekter måste rapporteras.

 

Rådet - Advisory Board

ASF Advisory Board är det råd som sammanställer och tolkar de svar som nordiska it-avdelningar delar med sig av i ASF-dialogen.

Rådets uppgift är att formulera fokuserade och relevanta åtgärder som sedan lämnas vidare till branschen genom organisationen RBA, Responsible Business Alliance.

Läs mer om rådet

Transparensguiden – ett resultat av ASF

I den första ASF-rapporten pekade Nordens IT-köpare ut transparens som branschens allra viktigaste hållbarhetsfråga. Den övergripande rekommendationen i rapporten var att utveckla ett gemensamt rapporteringsramverk för branschen. Idag, två år senare, ser vi resultatet då RBA lanserar sin ”Practical guide to transparency in procurement”. 

Guiden är ett tydligt bevis för att nordiska IT-köpares röst via ASF har bidragit till ökad transparens i den globala IT-branschen. Den kan bli ett viktigt och värdefullt verktyg för både bransch och köpare, bland annat genom att:

 • Bidra till ökad harmonisering
  Genom att efterfråga och rapportera på en gemensam uppsättning noga utvalda indikatorer riktas fokus mot de områden där utmaningarna är som störst.
 • Ge möjlighet att jämföra
  Likartad rapportering från branschens aktörer gör det enklare att jämföra hållbarhetsprestanda och även bedöma utveckling.
 • Spara tid och resurser
  Effektivare då alla utgår från samma indikatorer.

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer