2023-03-10

Risk för baksmälla på tekniksidan när digitaliseringen tar fart

Forskningskonsortiet Digital Förvaltning har tagit fram en definition av digitalisering som lyder ”Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling”. *

Anders Stormats
Verksamhetsutvecklare

Man slår även fast att verksamhetsutveckling ska bedrivas av verksamheterna, vilket jag håller med. Det jag skulle vilja lyfta i mitt blogginlägg är att när vi digitaliserar är vi beroende av teknik och ju mer digitalisering desto mer teknik.  

De senaste åren har det varit väldigt mycket fokus på verksamhetens perspektiv, och roller som förändringsledare, processkartläggare, digitaliseringsledare, digitaliseringsstrateger, etc. har poppat upp som svampar ur jorden.

Nu har de fått upp förståelse och kunskap hos verksamheten så att de nu är redo att digitalisera, och nu kommer verksamheten med efterfrågan och krav. 

När vi digitaliserar mer kommer det att behövas mer teknik och teknisk kunskap, vilket betyder att även tekniken behöver stärkas upp. Annars kommer tekniken bli en bromskloss för verksamhetens digitalisering. Digitalisering är ju verksamhetsutveckling.

Så växlar man upp på verksamhetssidan så måste man även växla upp på tekniken. Detta oberoende av om man har outsourcad it eller om man har en intern it-avdelning. Har man outsourcad it kommer det krävas mer tid av exempelvis konsulter, och avtal kan behöva kompletteras. Det vill säga högre kostnader för sin it.

Har man intern it så kanske teknikerna redan går på knäna, och om de också är involverade i digitaliseringsprojekt så kommer det att finnas mindre tid till drift och support. Detta kan leda till en ond spiral och den interna it-avdelningen får förtroende i organisationen när man inte lyckas fullfölja varken drift eller support uppdraget och inte heller lyckas med att hjälpa till i digitaliseringsprojekt. Detta oberoende av om man skiljt resurser för utveckling / digitalisering från it-avdelningen eller inte.

Summering

Man kan alltså inte bara möta upp med förändringsledare, processkartläggare, digitaliseringsledare, digitaliseringsstrateger, etc utan måste även möta upp med teknisk kompetens och leveranskapacitet om vi ska lyckas med digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling.

Detta är oberoende av om man har en intern it-avdelning eller om den är outsourcad. Även vanliga linjearbetande roller inom verksamheten måste få en chans att vara med i digitaliseringsarbetet och få tid avsatt, vikarier/ersättare bör tas in så de får en verklig chans att vara med i digitaliseringsprojekten.

Vi pratar mycket om förändring och om alla ska få en chans, och orka vara med på tåget måste vi stärka upp på alla områden där det behövs så man får ihop hela kedjan. Går det inte bör man vara tydlig med kapacitet och fastslå en förändringstakt som alla orkar och kan hänga med i.

Jag kommer förhoppningsvis skriva vidare på samma tema framöver, så håll ögonen öppna.

* https://www.youtube.com/playlist?list=PLuC2LM6LnBXeRrf-7SyiMZJW2We7BkiSP

Nå förändring och resultat tillsammans med våra specialister

Vi hjälper dig att förbereda verksamheten inför framtidens krav, möjligheter och utveckling.

Verksamhetsutvecklarens förmåga är att tydliggöra krav och behov från användarens perspektiv och förklara vad som behöver göras samt varför det måste ske. 

Verksamhetsutveckling