2020-08-20

KPI:er som styrmedel för att påskynda digital transformation

I dagens snabbt föränderliga värld är digital transformation en allt viktigare komponent för organisationers överlevnad och kontinuerlig utveckling.

Stefan Simicic
Stefan Simicic
Strategisk rådgivare

Så gott som alla förändringar har inslag av digitala verktyg eller plattformar som stödjer de nya processerna på ett effektivare sätt en tidigare.

Bakgrund digital transformation

Behovet att förändra sina affärsmodeller drivs genom förändrade kundkrav och förväntningar på innehåll och plattformar som möjliggörare till nya tjänster som inte var möjliga att realisera tidigare.  Förändringar inom detaljhandel är ett starkt exempel på hur tillväxten förflyttas från ”place” till ”space”, vilket naturligtvis ställer oerhörda krav på organisationer att anpassa sin verksamhet till de nya trenderna och mönstren. De som lyckas att transformera sin verksamhet kommer att belönas med rejäl utdelning i form av tillgång till en global marknad, möjlighet att kommunicera med slutkund på helt andra sätt än idag samt inte minst kunna dra fördel och slutsatser av all information som skapas genom digitala transaktioner.

Utmaningar med digital transformation

Trots att många inser värdet av digital transformation är det svårt att anpassa organisationen inte minst på grund av behovet av ny kompetens samt förändring av kulturen och befintliga affärsmodeller. En annan utmaning är att företagens vilja till förändring är mycket högre än vad den slutligen resulterar i. I många fall är målsättningen att förändra med hjälp av digital transformation ambitiös, men slutar med att endast effektivisera befintliga processer.

KPI:er som framgångsfaktor för digital transformation

För att lyckas med digital transformation är det nödvändigt att involvera högsta ledning i framtagningen av strategin och kontinuerligt följa upp framstegen som görs för att uppfylla densamma. Särskilt när ledningen lever i tron att det är klassiska saker som exempelvis fabriker, fastigheter och lager som skapar värde snarare än det som digital transformation leder till.

Att täppa till kompetensgapet, justera organisationens struktur och implementera rätt mätvärden, eller på engelska Key Performance Indicator (KPI), är de bästa möjligheterna en organisation har för att lyckas med digital transformation.

Många traditionella bolag har svårt att ställa om från produkt till tjänst och inte minst från fysiska försäljningskanaler till digitala. En av anledningarna till dessa svårigheter är de traditionella mätvärden, KPI:er, som i många fall hindrar organisationer att ställa om till nya affärsmodeller då man mäter ”fel” saker. Ett exempel kan vara att man mäter och premierar produktförsäljning före tjänsteförsäljning. Utan rätt strategi och dess uppföljning genom KPI:er riskerar organisationer att fokusera på teknologin stället för kundvärde.

Att många misslyckas med digital transformation kan bero på flera saker men att mäta resultatet av digital transformation med anpassade KPI:er är en av framgångsfaktorerna för att lyckas. Att rebalansera mätvärden från gamla klassiska KPI:er som mäter produktivitet till de som speglar framtiden och gemensamt värdeskapande i ett digitalt ekosystem är därför en nyckelaktivitet.

Tre tips att lyckas med digital transformation

  1. Involvera ledningen i digitaliseringsarbetet
  2. Ta fram och förankra digitaliseringsstrategin
  3. Etablera och följ upp KPI:er som styr mot målen i digitaliseringsstrategin

Hur mäter ni, och därmed säkerställer er digitala förflyttning?

Ateas strategiska rådgivare har lång erfarenhet av att realisera ovanstående tips i både privata och offentliga organisationer. Tveka inte att kontakta mig eller våra duktiga strategiska rådgivare hur vi tillsammans kan se till att lyckas med digital transformation i just er organisation.

Stefan Simicic, strategisk rådgivare, stefan.simicic@atea.se