Hoppa till huvudinnehåll
Målmiljömetoden stöttar dig i förflyttningen från reaktiv till proaktiv it-strategi som leder till bättre beslut, högre kvalité och smartare investeringar.
En pil på en darttavla

Målmiljömetoden i praktiken

Metoden tydliggör verksamhetens mål och vision avseende it-stödet genom att ta ett grepp runt it som helhet och it-strategin. Metoden ger goda möjligheter att diskutera funktionalitet kopplat till verksamhetens behov, krav och önskemål. Det gör att du undviker fragmenterade miljöer och kortsiktiga perspektiv. Ateas it-arkitekter arbetar enligt Målmiljömetoden.

Målgrupp

  • Verksamhetschef och ledningsgrupp tillsammans med IT

Nytta

  • Ger dig svar på hur it kan vara med och bidra till organisationens mål
  • Ger dig en översikt av de initiativ ni behöver göra
  • Skapar en proaktiv plan för utvecklingen av it-stödet

Vikten av en it-strategi

Målmiljömetodens användning och effekt för:


It-chefen

It-chefen använder metoden för att föra en tätare dialog med verksamheten och ledningsgruppen. Budgetarbete, förankring och prioriteringar förenklas.


It-avdelningen

It-avdelningen använder resultatet för att planera projekt, resurser och investeringar och för att hela tiden ligga steget före.


Verksamheten

Verksamheten använder metoden för att förstå vad som krävs av dem och vad som levereras till dem. De får en gemensam målbild tillsammans med it.

"Vi har gått från att leverera teknik till att leverera värde"

En upprepande process med ett fåtal steg för varje upprepning

En strategisk definition av kärnverksamhetens krav och behov, på kort och lång sikt. All utveckling av it-stödet ska kunna kopplas till en nytta för verksamheten.

Nulägesanalys för att identifiera för- och nackdelar med befintlig arkitektur.

Definition av det önskade läget, målmiljön. Vilka funktioner och tjänster behöver it leverera inom en överskådlig framtid.

Prioritera initiativen i målarkitekturen. Utifrån nytta, behov, komplexitet och ROI skapas en utvecklingsplan som it och verksamheten är överens om.

Beskriv effekterna som vill uppnås med respektive initiativ. Vill vi sänka kostnaderna, höja effektiviteten eller få nöjdare kunder?Gör noggranna förberedelser för att projektet ska leverera enligt målen, tiden och budget.Exekvera. Förberedelserna borgar för projekt med minsta möjliga störning för verksamheten, där resultatet verkligen skapar nytta.Börja om. Utvecklingen går fort, både ur ett tekniskt perspektiv men också sett till vad verksamheten behöver, därför behöver vi ha en ständigt aktuell it-strategi.

För rådgivning kontakta

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt