2023-03-23

Vilka digitala ekosystem finns hos er?

Jag tycker att det generellt fokuseras antingen mycket på förändringsledning och verksamhetsutveckling eller att vi är nere på nivån vad gäller datacenter, klienter och nätverk. Vilket förvisso är bra för dessa bitar behövs. Men det finns ett antal områden som man måste jobba med för att få ihop det digitala ekosystemet som vi måste ha om vi ska kunna digitalisera. Det handlar inte bara om förändringsledning, verksamhetsutveckling och datacenter, nätverk och klienter.

Anders Stormats
Verksamhetsutvecklare

Ett exempel på dessa områden 

För att förklara vad dessa olika områden är och hur de hänger ihop kommer jag att ta ett exempel som kommer från den offentliga sektorn där jag tidigare varit verksam. Exemplet går ut på att vi har en administrativ process och då finns det ett antal områden vi vill ha kontroll på och som hänger ihop i ett ekosystem. I detta exempel är det: E-tjänster / verksamhetssystem, digital identitet, digital signering, automation, digital kommunikation, digital arkivering.

Allt hänger ihop 

Om vi tar ett exempel där en medborgares ärende färdas genom kedjan kan det se ut såhär:  

Med sin digitala identitet loggar medborgaren in i en e-tjänst. I e-tjänsten utför medborgaren något t.ex. lämnar information. Ibland ska denna information signeras. Sedan ska informationen föras över till t.ex. ett verksamhetssystem och detta vill man helst ska ske automatiskt. Sedan när medborgaren vill ha återkoppling vill den naturligtvis ha det digitalt eftersom den har lämnat in allt digitalt vilket vi gör genom området digital kommunikation. Slutligen när allt ska arkiveras så vill vi göra det genom vårat digitala arkiv och gärna genom någon form av automation 

Områdena digital identitet, e-tjänster, signering, automation, digital kommunikation och digital arkivering kräver ett samarbete mellan tekniken (IT-avdelningen) och verksamheten. Det krävs kunskap, kompetens, och förståelse för verksamheten hos IT-avdelningen för att kunna leverera på dessa områden. Samtidigt som det hos verksamheten krävs kunskap om vad dessa områden innebär i möjligheter och vikten av arbetet som måste göras för att få till en process digital.   

Vi måste jobba strukturerat och strategiskt med varje område  

Bara för att man köpt in en e-tjänsteplattform, digital identitet eller en automationsplattform kan man inte sätta en grön bock och säga att detta är klart hos oss. Man måste jobba strukturerat och strategiskt med dessa områden inte bara var för sig utan även hålla ihop helheten och planen framåt för att få en bra effektivitet, nöjda medborgare/kunder och anställda. Dessa områden kan skilja sig från kommun, myndighet eller ett företag men liknande tänk kan appliceras på allihopa. Det finns även exempel på områden som skär igenom dessa områden och som alltid finns med vilket är informationssäkerhet och informationshantering. 

Vi kan applicera samma tankesätt på andra områden 

På liknande sätt kan vi också tänka kring andra områden, som är lite mer spännande och moderna där vi har t.ex. verksamhetssystem och IoT som samlar in information och där vi har Öppna data som vi delar med oss av informationen av och beslutsstöd som vi kan visualisera informationen med. Detta kan vara en början till att faktiskt kunna ta datadrivna beslut, som så många idag eftersträvar.

Öppna data, IoT, blockedjor, AI, verksamhetssystem och beslutsstöd är enskilda viktiga komponenter men som måste sys ihop i digitala ekosystem.  

Det gäller att identifiera de områdena som finns i den organisationen du jobbar och hur dessa hänger ihop och sedan vad man har för nuläge, vision/mål och väg/vad krävs för att nå visionen/målet.  

Sammanfattning:  

Det finns alltså olika digitala ekosystem som hänger ihop både inom sig själva och med andra digitala ekosystem. Det gäller att hitta och identifiera de områdena som ingår olika digitala ekosystem och inventera nuläge, vision/mål och vad som krävs för att ta sig till visionen/målet. Vi får heller inte glömma bort beroende och synergier till externa ekosystem som t.ex. regionala och nationella. Det nationella ekosystemet som just nu håller på att växa fram är DIGG:s byggblock som dessutom har koppling mot EU gemensamt ekosystem.  

Jag kommer fortsätta blogga i liknande ämnen som hänger ihop på olika sätt så håll utkik!  

Se mina tidigare inlägg här >