2023-03-06

En vanlig dag på jobbet som Cyber Security Incident Manager

Ingen dag är den andra lik för den som arbetar med cybersäkerhetsincidenter men låt oss ändå ta en titt på en ”vanlig dag på jobbet” för en incidenthanterare.

Lennart Bredberg
Lennart Bredberg
Chef för Incident Response Team

Dagen börjar med en kopp kaffe och en snabb koll på föregående natts loggar. Detta inkluderar att granska alla varningar som kan ha utlösts och kontrollera om det finns någon misstänkt aktivitet bland dem.

När den första kontrollen är klar påbörjar incidenthanteraren sina andra dagliga uppgifter. Detta kan inkludera att övervaka nätverkstrafik för att identifiera ovanlig aktivitet, granska säkerhetsloggar och svara på eventuella incidenter som har rapporterats.

Incidenthanteraren arbetar också nära andra medlemmar i säkerhetsteamet för att identifiera och åtgärda eventuella kända nya sårbarheter i de system som övervakas.

Allt eftersom dagen fortskrider kan incidenthanteraren tillkallas för att hantera olika typer av incidenter. Detta kan inkludera att svara på ett potentiellt dataintrång, undersöka ett misstänkt e-postmeddelande eller hjälpa till att begränsa ett utbrott av skadlig programvara. Insatspersonalen måste snabbt kunna bedöma situationen och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera skador och skydda känslig information.

I vissa fall kan incidentsvararen också behöva samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter för att utreda cyberbrott.

En av de viktigaste uppgifterna för en incidenthanterare är att hålla sig uppdaterad om de senaste cybersäkerhetshoten och trenderna. Detta kan inkludera att läsa industripublikationer, delta i konferenser eller delta i utbildnings- och certifieringsprogram.

I slutet av dagen skrivs rapporter om hanterade incidenter, uppdateringar av incidenthanteringssystem och överlämnande till nästa skift.

Arbetet för en incidenthanterare går snabbt och är ständigt föränderligt.

Slutmålet är dock alltid detsamma: att skydda organisationens tillgångar och känslig information från cyberhot och incidenter.

Incidenthantering - Incident Response Team

Tack vare vår erfarenhet och expertis kan vi snabbt se till att systemen kan tas i drift igen efter en säkerhetsincident. Efter ett eventuellt angrepp samarbetar Atea IRT med företaget för att analysera och verifiera angreppet, identifiera dess omfattning och konsekvenser, vidta åtgärder för att begränsa skadorna samt rensa och se till att normal drift återupptas snarast möjligt. IRT-personalen samlar även in och hanterar bevismaterial för att sammanställa en konkret och faktabaserad incidentrapport.

Ateas IRT-medarbetare arbetar som ett virtuellt team och är geografiskt spridda över hela landet, vilket gör att det alltid finns någon i närheten om något skulle hända. Vi garanterar fyra timmars responstid.

Läs mer om SOC+ och Incident Response Team