2018-09-04

Släpp administrationen och satsa på affärsutveckling

De verksamheter som minimerar administrationen och istället investerar resurserna i utveckling – de förutspås bli vinnare, enligt Gartner. Med Hybrid datacenter som tjänst kan it-avdelningen delegera många uppgifter, utan att förlora helhetsbilden.

Johan Bentzel
Foto: Erika Weiland/Apelöga

Daniel Klöfverskjöld, Product Manager för it som tjänst på Atea, tar emot i solgasset på terrassen i Skanör. Vi ses för att prata om den tredje versionen av Hybrid datacenter som tjänst, som nu lanseras. Att tjänsten ständigt utvecklas utifrån användarnas erfarenheter och önskemål är något som Daniel känner sig extra glad för.

Kostar endast när den används

Den viktigaste nyheten i den senaste versionen är den nya konsumtionsmodellen för hårdvaran. Du betalar inte för själva utrustningen, utan enbart för hur mycket den används.

– Det har varit efterfrågat. Det är därför vi har tagit fram detta tillsammans med HPE. Nu är tjänsten ännu mer anpassad efter användarnas önskemål, säger Daniel Klöfverskjöld.

Unik på marknaden

– Så vitt jag vet finns det ingen annan på den svenska marknaden som erbjuder den här tjänsten. Det är en rejäl utmaning att skapa något som ska fungera över tid, när många leverantörer och partners är involverade och alla har sina egna färdplaner. Vi har gått på många minor för att våra kunder inte ska behöva göra det. Vi har röjt vägen.

Från a till b utan att fastna

Hybrid datacenter

Med Hybrid datacenter har du alltid full kontroll över din it-miljö.

Hybrid datacenter ger dig fullständig överblick över din it-miljö, eftersom alla interna it-system, externa plattformar och molntjänster samlas i ett gemensamt gränssnitt.

Läs mer om Hybrid datacenter

Den digitala utvecklingen gör tillvaron allt mer komplex. Företag behöver kombinera lokala it-system med externa molntjänster, både för att uppfylla interna behov och för att skapa attraktiva tjänster åt sina kunder.

Att behålla överblicken blir allt viktigare men också svårare. It-avdelningen fastnar lätt i administrativa åtgärder och akut problemlösning istället för att bidra till företagets strategiska utveckling. Bristande kontroll över it-miljön drar också lätt med sig onödiga kostnader.

Få har en tydlig molnstrategi

Enligt en aktuell studie från IDC* har endast nio procent av Europas bolag en tillräcklig molnstrategi. Tio procent avvaktar utvecklingen, medan 81 procent befinner sig i en utdragen övergångsfas.

Daniel Klöfverskjöld slår ut med händerna:

– Det visar tydligt behovet av en tjänst där kunden kan få allting out-of-the-box; du som användare får en komplett och beprövad tjänst och tar dig från behov till drift utan att fastna.

Atea sköter drift och underhåll

I Hybrid datacenter som tjänst kopplas den egna it-miljön och det publika molnet samman med övriga tjänster till ett och samma gränssnitt. Det ger full kontroll över vilken data som finns var, vilka licenser verksamheten har och var kostnaderna finns.

Efter mätning och analys av det befintliga it-systemet installerar specialister från Atea en datacenterhårdvara hos kunden, som därefter migrerar över sina servrar.

Back-up och privat moln på Ateas molnserver ingår, och molntjänsten kostar endast när den används. Atea ansvarar för drift, övervakning och underhåll.

– Vi har full servicedesk, är alltid bemannade och kan jobba med det här dygnet runt. Du får stordriftsfördelarna utan att själv behöva bygga upp organisationen och kan istället koncentrera dig på långsiktiga och strategiska frågor, säger Daniel Klöfverskjöld.

Återkommande moment automatiseras

Från tjänstens portal, Red Hat Cloudforms, kan kapacitet enkelt fördelas till olika delar av verksamheten. Och med templates (mallar) kan återkommande moment, exempelvis när nya medarbetare eller kunder tillkommer, automatiseras och effektiviseras.

Konsultföretaget Gartner har gjort ett diagram som tydligt visar hur automatisering av interna processer bidrar till en ökad digital omsättning, berättar Daniel Klöfverskjöld och ritar en grafisk figur i luften för att understryka budskapet.

– Om man hamnar i kölvattnet har man kvar kostnaderna men kan inte ta del av omsättningen. Men om man lyckas minimera administrativa uppgifter som man lägger tid och pengar på, och istället investera resurserna i utveckling, rör sig hela företaget uppåt.

Mer tid till värdeskapande insatser

Med Hybrid datacenter som tjänst kan it-avdelningen föra över delar av sina operativa uppgifter till andra i organisationen utan att förlora helhetsbilden.

En utvecklare kan till exempel få tillgång till att själv bygga de plattformar som behövs – och en controller kan på egen hand exempelvis hämta uppgifter ur systemet om hur mycket data företaget har på olika ställen och vad kostnaderna är.

– It-avdelningen blir ingen flaskhals för verksamheten och de får dessutom mer tid till värdeskapande insatser. Det skapar en god spiral, säger Daniel Klöfverskjöld.

Överblick underlättar anpassningar

Hybrid datacenter som tjänst passar företag som strävar efter ökad automatisering eller vill flytta delar av sin kapacitet till molnleverantörer men ändå vill behålla kritiska verksamhetssystem i egna lokaler.

Fördelarna är många även för offentlig sektor, som har en lång rad lagar och förordningar att förhålla sig till och inte får ha sin data utanför landets gränser.

– I år kom både Cloud Act och GDPR. Nästa år kommer det kanske något nytt. Om man inte har kontrollen när det händer måste man skaffa sig den där och då, vilket kostar tid och pengar. Men om man redan har överblick är det mycket lättare att anpassa sig och snabbt flytta sin data om det behövs, säger Daniel Klöfverskjöld.

Intern utveckling leder ofta till nya affärsidéer

En verksamhet som analyserar sina egna behov och hittar nya, effektiva lösningar får också lättare syn på vad andra behöver, menar Daniel Klöfverskjöld.

– Det är precis det som Gartner visar i sin studie. De som har kommit längst med automatiseringen internt är också de som får en större digital omsättning externt. De har frigjort resurser och skapat förutsättningar. Då blir det enklare att skapa applikationer, tjänster och värden även åt kunderna.