2018-08-31

Lesley Slaton Brown, Chief Diversity Officer på HP: ”Mångfald ger innovation, kreativitet och lönsamheten en skjuts”

– Att samarbeta med människor som har andra värderingar, annan etnisk bakgrund, ålder eller kön än dig själv kan vara energikrävande och frustrerande. Men vinsterna är många: Du kommer att förstå kunderna bättre, öka din lönsamhet och innovationskraften stärks, säger Lesley Slaton Brown, Chief Diversity Officer på HP Inc.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Dino Soldin

HP:s egen medarbetarstrategi är enkel och tydlig. Belong, Innovate, Grow.

– Vi människor mår som bäst när vi får visa hela vår personlighet;  vad vi brinner för, våra talanger och kompetenser. Men vi vill också känna att vårt värde förbli intakt oavsett etnisk bakgrund, kön, funktionshinder eller sexuella preferenser. När vi får vara oss själva på jobbet blir vi mer lojala och får tillgång till hela vår kraft och kreativitet, förklarar Lesley Slaton Brown.

Ledningsgruppen måste vara med

När Lesley Slaton Brown först fick frågan om hon ville leda en grupp med ansvar för mångfald och inkludering på HP var hennes spontana reaktion: Nej tack. Hennes första tanke var: ”Det här är inte en fråga som jag kan driva på egen hand”. Men när hon fick veta att arbetet initierats av styrelsen väcktes hennes intresse.

Många skäl att satsa på mångfald

Innovation och problemlösning

Att omge sig med människor som tycker och tänker samma sak som du själv gynnar inte innovation och kreativitet. Samla människor som bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv – och det blir enklare att lösa problem och utmaningar. 

Trygghet påverkar resultaten

Människor som känner sig trygga och inkluderade levererar bättre resultat. Vi människor motiveras också av att känna att vårt arbete gör skillnad för andra, att det är relevant.

Sök på nya platser

De företag som tror att man kan hitta den bästa arbetskraften i ett snävt rekryteringsunderlag halkar snart efter. Sök efter nya medarbetare på platser som du inte sökt tidigare – och få bättre resultat.

Ordval och tonalitet

Detaljer som ordval, tonalitet och bilder i platsannonser kan attraherar eller stöta bort sökande. En annons som inte inkluderar alla med rätt kompetens får färre antal sökande.

– Där har du en av nycklarna. För att lyckas behöver du arbeta ”top down”. Högsta ledningen måste vara engagerad och förstå värdet av mångfald för att du ska nå framgång.

Dubbelt så bra som snittet

I HP Inc:s ledningsgrupp kommer hälften av medarbetarna från en underrepresenterade grupper och 40 procent är kvinnor. Båda siffrorna är dubbelt så bra jämfört med genomsnittet i Silicon Valley.

– Globalt sett har vi 28 procent kvinnor i ledande positioner och i högsta ledningsgruppen finns medarbetare från sju länder, fortsätter Lesley Slaton Brown.

Konsten att attrahera millennials

”Men hur gör vi med millennials..?” frågar Lesley Slaton Brown retoriskt från Atea Bootcamps stora scen. Hon använder en skämtsamt besvärad ton som speglar att det handlar om en generation som har specifika förväntningar på sin arbetsgivare. Millennials är självständiga och benägna att prioritera personliga värderingar före företagsmål och ekonomisk framgång.

— Att få plats med hela din personlighet på jobbet och att företagets värderingar till stor del överensstämmer med dina, det är två faktorer som påverkar att millennials trivs och stannar längre hos en arbetsgivare.

Sök där du aldrig letat tidigare

Att bjuda in människor som din verksamhet sällan kommer i kontakt med, är ett sätt att hitta nya talanger. Lesley Slaton Brown berättar om ett initiativ då HP bjöd in studenter från en skola med nästan uteslutande afroamerikaner.

– Vi frågade om de ville vara med och hitta en lösning på ett specifikt problem och bjöd sedan in dem till våra kontor för att presentera lösningarna. Av de arton studenter som deltog gick fem vidare i ett mentorprogram hos oss. Vi är så nöjda med resultatet att vi i höst kommer att vända oss till en flickskola, säger Lesley Slaton Brown.

Gör din röst hörd när du inte är där

Ett annat initiativ som HP jobbat med är ett slags personligt sponsorskap som handlar om att ta tillvara en persons intressen när hen inte är på plats. I det här fallet var målet att hitta fler kvinnor med ledaregenskaper och att undvika tillsättning av tjänster enligt vedertagna normer och ibland slentrian: som att vita män ofta blir chefer.

Konkret handlar det om att en kollega, din sponsor, har full koll på dina kompetenser, erfarenheter och talanger. När du inte är på plats gör sponsorn din röst hörd genom att säga ”Innan ni tillsätter tjänsten, tänk på att X har den här kompetensen och erfarenheten”.

Utmanade samarbetspartner

Framgångsrika verksamheter bör också ta tillvara möjligheten att visa sina samarbetspartners att de tar mångfald och inkludering på allvar, menar Lesley Slaton Brown.

– Vår marknadschef Antonio Lucio utmanade nyligen våra fem största byråer inom marknadsföring och kommunikation genom att ställa frågan: Hur kan ni tänka och känna som våra kunder om er ledningsgrupp och era medarbetare inte speglar de människor som vi vill engagera?

Från minneskort till marknadsföring

Lesley Slaton Brown inledde sin karriär inom HP på företagets avdelning för nätverks- och server utveckling. Sedan dess har hon jobbat med allt från utveckling av minneskort och leveranskedjan, till global marknadsföring och att hjälpa entreprenörer i tredje världen att utveckla hållbara verksamheter.  

– När jag jobbade med global marknadsföring var mitt uppdrag att engagera människor från olika kulturer och länder. Människor av olika åldrar med olika värderingar och preferenser. Där fick jag erfarenhet av mångfaldsarbetet och vilken rikedom och kraft som finns här. Idag är jag stolt över att få driva frågor som jag verkligen brinner för, säger Lesley Slaton Brown.