2018-04-23

Atea inspirerar unga på innovations- och hållbarhetskarneval

Skolprojektet InnoCarnival Skåne förenar innovation och hållbarhet med hjälp av digitalisering – något som ligger helt i linje med Ateas fokusområden. På karnevalen var Atea med och bidrog både genom en interaktiv skaparverkstad och genom workshops som fokuserade på digitalisering i skolorna.

Therese Slettengren Journalist

InnoCarnival Skåne har hämtat inspiration från Hong Kong där en liknande karneval arrangerats årligen sedan 2006. Den skånska varianten genomförs vartannat år och arrangerades för första gången år 2014. Årets karneval, som alltså är den tredje i ordningen, lockade rekordmånga och totalt deltog 2 600 elever från årskurs 6 till och med gymnasiet, från 16 kommuner i Skåne, med olika projekt.

Engagera unga kring hållbarhetsmål Projektet syftar till att bidra till en mer hållbar utveckling genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft.

- Projektet ger också eleverna en möjlighet att träna sig att samarbeta, tänka kritiskt, lösa problem och kommunicera. På sikt vill vi även skapa arbetstillfällen och rusta eleverna för en tid efter skolan, säger Jenny Kölfors som är Projektledare för InnoCarnival Skåne.

Delta i kreativa processer Projektet startade redan i höstas då lärare och elever fick möjlighet att delta i kreativa lärprocesser och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling. Alla lärprocesser hade också koppling till målen i läroplanen och till lärande om Agenda 2030. I år ville man även engagera eleverna kring de 17 globala målen, varför lärprocesserna tog avstamp i dessa.

- Organisationer och företag runt om i Skåne bjöd in eleverna till olika event kopplade till hållbarhetsmålen. De fick bland annat besöka ett marint kunskapscenter, se en föreställning om plaster i havet, åka till IKEA Museum och se hur framtidens boende kommer se ut och vara med på experimentverkstäder för att lära mer om programmering och elektronik, säger Jenny Kölfors.

En innovationstävling - två kategorier Eleverna fick därefter arbeta med olika innovationsprojekt under ett par månader som de sedan fick visa upp och tävla med under två fullspäckade avslutningsdagar på Malmö Live i april. I år fanns det två olika tävlingskategorier i innovationstävlingen. Vinnarna i kategorin ”Bästa innovation” belönades utifrån hur nytänkande innovationen var och ”Bästa arbetsprocess” hade istället fokus på kommunikation, kritiskt tänkande, kollaborativt och kreativt arbete.

- Förutom tävlingen kunde eleverna testa olika aktiviteter i en interaktiv Skaparverkstad och lärarna hade möjlighet att gå på olika seminarier i vår Education Lounge, säger Jenny Kölfors.

Atea bidrog med lärande Atea inspirerade besökarna på plats med interaktiva hjälpmedel i Skaparverkstaden och höll i flera av lärarseminarierna i loungen.

”Projektet ger också eleverna en möjlighet att träna sig att samarbeta, tänka kritiskt, lösa problem och kommunicera”

— Jenny Kölfors
Projektledare för InnoCarnival Skåne

- I den interaktiva skaparverkstaden kunde eleverna till exempel bygga olika fantasifulla byggnader med hjälp av Strawbees som är en kreativ konstruktionsleksak och i Education Lounge berättade vi bland annat hur virtual reality kan ge en extra dimension till lärandet, säger Ted Sjöbäck, som är specialistsäljare inom Skola.

Hållbarhet och digitalisering Ted Sjöbäck menar att karnevalen helt ligger i linje med Ateas ambitioner, dels därför att det lyfter FN:s Hållbarhetsmål, vilket är något som även Atea jobbar med, men också för att den tydliggör att digitalisering och hållbar utveckling går hand i hand.

Detta är något som även Jenny Kölfors håller med om och hon menar att de aldrig skulle kunna genomföra projektet utan deras partners inom både hållbarhet och digitalisering.

- Att detta blev ett så lyckat projekt var delvis Ateas förtjänst. De bidrog både med sin kunskap och med spännande interaktiva inslag i skaparverkstaden, det är vi väldigt glada för, säger hon.

Ted Sjöbäck menar dock att det viktigaste med hela projektet är att det engagerar och inspirerar lärare och elever på ett fantastiskt sätt.

- Både lärare och elever har jobbat hårt med sina projekt. Det märks verkligen att alla har haft roligt på vägen och att projektet engagerar och uppmuntrar de ungas innovationskraft. Det är mycket värt för en framtida hållbar utveckling, säger han.