2017-09-18

”Vi kan skapa ett betydande tryck i branschen”

Elisabeth Åberg är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och en av rådsmedlemmarna i ASF Advisory Board. Hon har sett kraften som bildas när tunga inköpare går samman och ställer krav på förbättringar hos it-leverantörer.

Henrik Rådmark Journalist

ASF Advisory Board har till uppgift att sammanställa nordiska it-organisationers synpunkter och önskemål till en rapport som ska presenteras för EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition, i januari nästa år.

Varför valde ni att vara med?

– Det är ett utmärkt tillfälle att sprida det nordiska sättet att jobba med hållbarhet inom it-branschen, ett område där Sverige har kommit långt. Vi har en unik position i och med den nya arbetsrättsliga lagstiftningen som började gälla 1 juli. Den gör att upphandlare måste ställa krav på att leverantörer följer ILO:s kärnkonventioner (Internationella arbetsorganisationen), som handlar om bland annat tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och fackliga rättigheter.

”Det unika med satsningen är att den utgår från ett inköpsperspektiv och inte ett bransch- eller leverantörsperspektiv. Det kommer att ge tyngd i dialogen.”

— ELISABETH ÅBERG
hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten

– Ett annat skäl är att jag ser att det är en god idé att på det här sättet samla inköpare från privat och offentlig sektor och samordna våra krav på it-leverantörer. Det ger förutsättningar för ett stort genomslag och goda möjligheter att påverka på global nivå.

Vad är unikt med satsningen?

– Det är att det sker ur ett inköpsperspektiv och inte ur ett bransch-eller leverantörsperspektiv. Det kommer att ge tyngd i dialogen.

Hur kan ASF och Advisory Board göra skillnad?

– Jag hoppas att vi kan göra stor skillnad och tror också att det finns goda möjligheter till det. Genom att lyfta fram vad stora inköpare vill se när det gäller hållbarhet hos it-leverantörer kan vi skapa ett betydande tryck i branschen. Som enskild inköpare har du svårare att få genomslag, eftersom det är en global bransch med stora leverantörer.Vad krävs för att lyckas?

– Eftersom det finns så mycket att göra är det viktigt att vi som ingår i ASF Advisory Board kan enas om en rimlig prioritering. Och givetvis att vi kan formulera konkreta rekommendationer och uppmaningar som leverantörerna kan ta till sig och agera utifrån.