2017-11-29

Säkra din it-miljö med Disaster Recovery som tjänst

En speglad datahall i molnet ger företagets verksamhet trygghet i en värld där cyberhot och extrema vädersituationer blir allt vanligare. Med Disaster Recovery som tjänst kan även mindre företag säkra sin it-miljö.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Emil Nyström

”Extrema vädersituationer blir allt vanligare och en naturkatastrof kan få minst lika svåra konsekvenser som skadlig kod"”

Jonas Emilsson uttalar det inte. Men han utstrålar det alldeles tydligt: ”Äntligen!”. Jonas är affärsutvecklare inom datacenter och har under hösten presenterat en tjänst som länge varit efterfrågad av många kunder, inte minst de lite mindre företagen. Disaster Recovery som tjänst skyddar företag mot konsekvenserna av störningar i den egna datahallen, med hjälp av en så kallad katastrofsäkring.

– I praktiken kan du skapa en spegling av din datahall i molnet, på våra servrar. På så sätt kan du fortsätta jobba även om din egen it-miljö utsätts för attacker eller om det sker avbrott av andra anledningar, förklarar han.

Första leverantören i Europa

Atea är den första leverantören i Europa som erbjuder den här typen av tjänst i den miljö som så totalt dominerar i företagens datahallar, VMwares virtualiseringsplattform vSphere. Det bidrar också till att göra den extremt enkel att använda, förklarar Jonas Emilsson. Det krävs exempelvis inga nya verktyg eller program hos kunden.

– Det enda som märks är i princip att det finns ytterligare menyval att göra i den befintliga VMware-plattformen.

Aktuell spegling av alla resurser

Disaster Recovery, eller katastrofåterställning på svenska, låter möjligen mer dramatiskt än det är. I korthet går det ut på att hela tiden ha en aktuell spegling av alla resurser i den egna datahallen, eller delar av den, som går att aktivera inom loppet av bara några minuter. Den speglade versionen uppdateras nästan i realtid.

– Det går att välja från 15 minuters uppdatering upp till 24 timmar. Om du väljer den kortaste tiden förlorar du alltså bara information som har producerats den senaste kvarten, förklarar Jonas Emilsson.

”Det går att välja från 15 minuters uppdatering upp till 24 timmar"”

Växling på några minuter

Växlingen från den egna datahallen till den speglade versionen i molnet kan ske på endast några minuter. Men det sker inte automatiskt vid avbrott, utan är något som måste väljas aktivt. Det beror, enligt Jonas Emilsson, inte på tekniska begränsningar.

– Att göra en så kallad failover, att stänga sin egen datahall och gå över till den speglade miljön, är ett beslut som påverkar affären. Därför måste det tas på ledningsnivå, det är normalt sett inget som en tekniker eller ens it-ansvarig bör besluta om, förklarar han.

Användarna märker ingenting

När den egna datahallen är återställd går processen åt andra hållet. Alla resurser och all information från ”reserv-datahallen” förs tillbaka. Hela processen sker utan att användarna märker någonting, mer än möjligen ett kortare avbrott.

För att inte få tillbaka eventuella virus som har orsakat avbrottet går det att backa i historiken. Om företaget får in ett virus i sin it-miljö som inte upptäcks genast vore det tämligen lönlöst att växla över till den speglade kopian som då innehåller samma virus. Genom att kunna välja tidigare versioner, så kallade snapshots, blir det möjligt att återställa sin it-miljö från den senaste ”virusfria” tidpunkten.

Fler cyberattacker

Behovet av katastrofsäkring ökar hela tiden. Tyvärr, tillägger Jonas Emilsson. Hoten handlar i hög grad om cyberattacker av olika slag. Dessa ökar i såväl antal som sofistikation och blir därmed allt svårare både att upptäcka och förhindra.

– Det är en stark drivkraft i riktning mot den här typen av tjänster. Och det är tyvärr en drivkraft som inget företag riktigt kan kontrollera. Med Disaster Recovery som tjänst går det i alla fall att säkerställa tillgången till viktig information och kritiska resurser, så att verksamheten påverkas minimalt vid en störning.

Fler typer av hot

Men det handlar också om andra typer av hot än de som kommer från cyberkriminella. Exempelvis översvämningar och avbrott i elförsörjningen.

– Extrema vädersituationer blir allt vanligare och en naturkatastrof kan få minst lika svåra konsekvenser som skadlig kod, konstaterar Jonas Emilsson.

Tillgänglig för fler

Disaster Recovery som tjänst är förvisso inget nytt koncept i grunden. Katastrofsäkring har länge varit en hygienfaktor, framför allt hos stora företag. Men nu blir tjänsten också tillgängligt för mindre företag, som dels inte skulle ha råd att etablera ytterligare en datahall, och dels inte kan motivera de höga licenskostnader som konventionella system av motsvarande slag innebär.

– Vi har prissatt tjänsten för att alla ska ha råd med den. Det är förstås möjligt att endast skydda de mest känsliga och värdefulla resurserna, för att på så sätt anpassa kostnaden, förklarar Jonas Emilsson.

Skydda ditt datacenter i molnet med Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkra ditt VMware-baserade datacenter i molnet, enkelt och kostnadseffektivt med Disaster Recovery som tjänst.

Med vår molntjänst skyddar du det viktigaste du har – information och affärskritisk data.

Mer om tjänsten