2017-09-18

Så ökar Täby tillgängligheten med it

Bytet av it-plattformen i Täby är avgörande för att utöka servicen till medborgarna och skapa digitala tjänster i kommunens verksamhet. Joacim Pettersson, lösningsarkitekt på Atea, berättar hur det går till.

Foto: Magnus Glans

Varför är det viktigt med en gemensam vision?

– Vi har använt Atea Målmiljömetoden, där vi utgått från ett nuläge för att nå önskat läge. Syftet är att skapa en gemensam vision genom att göra hemläxan först för att få högre kvalité i slutändan. Det har vi lyckats med. Den nya plattformen med datacenter och infrastruktur är skalbar, har hög säkerhet och är framtidssäkrad. Atea har haft en ledande roll som partner i hur arbetet utformats och utförts.

Vad menar du med att göra hemläxan?

– Jag intervjuade representanter för kommunens olika verksamheter för att förstå deras behov. Bland annat stod det klart att tillgängligheten måste öka, både i det dagliga perspektivet och vid ett krisläge. En annan del handlar om acceptansen för dataförluster, det vill säga hur ofta säkerhetskopieringar behöver göras för att minska risken för dataförluster. När vi förstår behoven kan vi gemensamt fatta beslut om vilka it-lösningar som fungerar bäst.

Nästa år ska GDPR, ersätta personuppgiftslagen, PUL. Hur påverkar det?

– Även om det återstår att tolka GDPR kommer reformen att påverka kommuners it och verksamheter radikalt. It-infrastrukturen måste bland annat kunna anpassas när det gäller spårbarhet och transparens. Det har Täby fått med den nya plattformen även om det kan krävas kompletteringar.

Vilka lösningar ligger mest i framkant?

– Vi arbetar med validerad design via Flexpod för servrar, lagring och nätverk samt virtualisering. Flexpod är ett samarbete för design och support mellan Cisco, NetApp, och VMWare, och säkerställer att leverantörernas komponenter fungerar bra ihop.

Har er egen specialist-kompetens utvecklats under detta projekt?

– Vi har blivit ännu duktigare på att förstå vad kommuner gör och hur vi kan tillföra värde. Deras verksamheter är komplexa och det kan vara svårt att vinna förtroendet. Det kan endast uppnås genom samarbete i samförstånd.