2017-12-28

Så fortsätter Atea att kämpa för en sundare leverantörskedja

Utan mineraler från länder som Demokratiska Republiken Kongo skulle våra smarta telefoner inte fungera. Men samtidigt som de bidrar till den tekniska utvecklingen skapar de ett enormt mänskligt lidande. Atea går sedan flera år i bräschen för certifiering och schyssta arbetsvillkor i gruvor och fabriker – och stöttar även Panzisjukhuset med kirurgen Denis Mukwege i spetsen.

Hanna Johansson Journalist
Foto: CC BY-SA 4.0 (Denis Mukwege) och Jeppe Schilder (Kongo)

Tenn, tantal, volfram och guld. Naturtillgångarna i Demokratiska Republiken Kongo har länge försett omvärlden med råvaror till utvecklingen av nya it-produkter. Idag finns det knappt en smartphone vars komponenter inte kan spåras hit. Men mineralerna som utvinns i gruvorna är inte bara en tillgång. De är också en förbannelse för civilbefolkningen som drabbas hårt i striderna mellan rebellgrupperna som kontrollerar gruvorna och använder pengar från utvinningen till att finansiera pågående konflikter.

– Om man ska komma någonstans med den här jätteutmaningen krävs samarbete och mellanstatliga relationer. Kraven på schysta villkor i leverantörskedjan är en internationell fråga som vi måste lösa tillsammans, säger Andreas Rydell, global hållbarhetschef på Atea.

Påverkar globalt genom Responsible Mineral Initiative

Våren 2014 tar Atea initiativ till ett upprop mot konfliktmineraler i it-produkter. Konfliktmineraler är råvaror där utvinningen finansierar oroligheter och krig i framförallt östra Kongo. Idag har fler än 320 organisationer anslutit sig till uppropet. Atea har som världens första återförsäljare gått med i organisationen Responsible Business Alliance som tidigare hette EICC. RBA har startat initiativet Responsible Mineral Initiative och även här var Atea ett av de första bolagen att gå med.

Fler än 320 har anslutit sig

2014 startade Atea ett upprop mot konfliktmineraler i it-produkter, ett upprop som i dagsläget har över 320 anslutna företag och som från början syftade till att skapa uppmärksamhet kring frågan. Atea genomförde i samband med uppropet ett antal aktiviteter och seminarier som bland annat handlade om att dela med sig av konkreta exempel på hur man som upphandlare kan ställa krav.

– Väldigt få kände överhuvudtaget till begreppet konfliktmineraler före 2014. Efter uppropet har Atea genomfört flera olika aktiviteter och vi var ett av de första bolagen i världen som anslöt oss till det globala initiativet Responsible Mineral Initiative, RMI. Idag kan vi konstatera att antalet aktörer som ställer frågor om konfliktmineraler i samband med upphandlingar definitivt har ökat, säger Andreas Rydell.

Satsningen breddas

Engagemanget har även lett till att Ateas representanter blivit inbjudna att medverka i angränsande initiativ, bland annat till OECD:s möte om konfliktmineraler i maj 2017. 

– Satsningen har breddats till att inte bara fokusera på gruvområdena i Kongo utan även resten av världen. Både Atea och våra kunder vill veta mer om mineralerna som brutits, oavsett om det handlar om konfliktmineraler eller inte. Det finns exempel på gruvor runt om i världen där problemen är likartade. Av den anledningen är det viktigt att jobba för en schyst mineralbrytning globalt, säger Andreas Rydell.

Invånarna hårt drabbade För två år sedan besökte han gruvorna i Kongo och fick då även möjlighet att resa till Panzisjukhuset i Bukavu. Sjukhuset grundades av kirurgen Denis Mukwege vars arbete med våldtagna kvinnor och barn i området har uppmärksammats över hela världen.

– Våldet som begås mot kvinnor och barn är enligt flera studier en konsekvens av utvinningen av konfliktmineraler. Denis Mukwege och hans team gör ett fantastiskt arbete, han behandlar inte bara de drabbade utan ser också till att de får ett drägligt liv efteråt och hjälper dem tillbaka in i samhället på olika sätt. Det handlar bland annat om att kvinnorna ska återfå sin självkänsla och kunna gå vidare med sina liv, säger Andreas Rydell.

Solenergilampor ökar tryggheten

Sjukhusbesöket väckte tankar om att hitta ett sätt att hjälpa verksamheten. Atea har sedan dess finansierat ett projekt med solenergilampor för att kompensera områdets bristande tillgång på elektricitet. Enligt Denis Mukwege har projektet kommit till nytta på flera sätt.

– Fungerande belysning är viktigt för att vi ska kunna bedriva utbildning för kvinnorna, till exempel läs- och skrivundervisning, datakunskap och sömnad. Men framförallt är det en säkerhetsfråga, ljuset ger kvinnorna en känsla av att ha kommit bort från de svårt traumatiserande, mörka tiderna på landsbygden, säger Denis Mukwege.

Han opererar i snitt 1 500 kvinnor och barn per år. Kraften till sitt tunga arbete hämtar Mukwege till stor del från patienterna.

– När jag ser hur de sakta men säkert hittar tillbaka till sin självkänsla och börjar ana att framtiden faktiskt kan erbjuda möjligheter även för dem; det ger mig styrka att jobba vidare, säger Denis Mukwege.

Tuffare lagstiftning

Det sexuella våldet och oroligheterna fortsätter att plåga landet. I dagsläget anses situationen så instabil att Andreas Rydell har avstått från fler resor i området.

– Samtidigt fortgår arbetet med ökad spårbarhet och nu hoppas vi att arbetet med att certifiera fler gruvor ska trappas upp. När vi var där var 46-47 gruvor certifierade av totalt över 900 i enbart en provins, säger Andreas Rydell och fortsätter:

– Det pågår även initiativ där smältverken ska kunna berätta varifrån de köpt sina mineraler. Parallellt med tuffare lagstiftning hoppas jag att de olika initiativen ska kunna åstadkomma förändring till det positiva.

Ökad transparens på fabriker i Kina

För Atea är det viktigt med kunskap om hela leverantörskedjan, från råvaruutvinning till färdig produkt. Nyligen kom Andras Rydell hem från en resa till Chengdu, huvudstad i Sichuan-provinsen i sydvästra Kina. Där besökte han tre fabriker som tillverkar datorer.

– Jag har varit i Kina vid flera tillfällen tidigare och till min stora glädje märker jag att fabrikerna blir alltmer transparanta. Förbättringarna har nått fler led av leverantörskedjan, vi får ta del av revisioner och fabriksledningen känner numera till de krav som vi ställer. Ofta kan de berätta om de förbättringar som gjorts, förklarar Andreas Rydell.

Viktigt att vara på plats

Han framhäver vikten av att vara på plats, dels för att få ökad förståelse för hur leverantörskedjan fungerar, dels för att Atea ska kunna framföra sina krav när det gäller allt från arbetsvillkor till användandet av konfliktmineraler direkt till fabriksledningen.

– För oss är det jätteviktigt att förstå hur tillverkningen går till och hur utvecklingen ser ut. Vi är både vår egen och våra kunders röster. Dem gör vi bäst hörda på plats.

Panzisjukhuset – världskänt tack vare Denis Mukwege

Panzisjukhuset i Bukavu, Kongo, har blivit världskänt för chefskirurgen Denis Mukweges arbete med att stötta våldtagna kvinnor och barn. Här opereras årligen mer än 1 500 patienter som utsatts för sexuellt våld. Denis Mukwege har för sina insatser bland annat belönats med Right Livelihood-priset. Stötta Panzisjukhuset du också!