2017-05-30

Stort värde för utvecklare

I framtiden utvecklas Ateas hybrida datacenter mer till en tjänstekatalog till nytta för de som bygger egna system, säger Jonas Emilsson, affärsutvecklare på Atea.

Hanna Johansson Journalist

Hur kan kommuner dra nytta av Ateas hybrida datacenter?

– Med den här tjänsten behöver it-avdelningen hos kommunerna inte lägga lika mycket tid på infrastrukturen utan kan fokusera mer på strategisk it och hur de bäst kan stötta verksamheten. It-medarbetare ska inte behöva byta hårddiskar i datahallar, utan i första hand se till att service och it-system fungerar.

Vilket är värdet för privat sektor?

– Företag har samma behov av fungerande it som offentlig sektor. Vår lösning gör att de kan fokusera på andra saker än att få tekniken att fungera.

Hur utvecklas hybrida datatjänster framöver?

– Användaren kommer i allt högre grad att kunna välja från en tjänstekatalog med datacenternära tjänster. Den största nyttan uppstår för dig som ofta förändrar stora delar av it-miljön, kanske arbetar med utvecklingsplattformar eller bygger egna system för begränsade projekt eller perioder. För dem ger hybrida datacentertjänster ett påtagligt mervärde.

Kan små kommuner gå samman och använda samma infrastruktur?

– Det är fullt möjligt. Vår plattform stödjer så kallad multitenancy, vilket bland annat innebär att flera kommuner kan jobba från samma plattform.

När ska man välja molnet, egen datahall eller både och?

– Vad man väljer beror på kraven som ställs på systemen samt regelverk som den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Många it-chefer vill dra fördel av molntjänsternas möjligheter, men det finns krav som förhindrar detta, till exempel regler för var data får sparas.

Hofors först ut med ett virtuellt datacenter

Små kommuner kan vara snabbfotade och skapa effektiv och nytänkande it genom samverkan med grannkommunerna. Göran Ekelund, it-chef för Hofors kommun, berättar här om sin syn på hybrida datacenter, personifierade intranät och verksamhetsnära it.

Läs artikeln