2017-12-29

Skövde utvecklar verksamheten med it

Genom en vision om att vara mer av en stödjande funktion har Skövde tagit stora digitaliseringskliv. Stefan Fasth, it-arkitekt på Atea, berättar om framgångsfaktorerna.

Pierre Henriksson Journalist
Foto: Tobias Andersson

Vad är det som gör Skövdes digitala resa unik?

– Skövde kommun digitaliseras visserligen som alla andra: genom appar, webb och e-tjänster. Men det finns stora skillnader om man jämför deras it-verksamhet med andra kommuners. En ledtråd får vi redan vid namnet på it-avdelningen: it- och verksamhetsutveckling. De har som främsta ambition att vara en utvecklande och inte bara stödjande funktion för kommunens verksamheter.

På vilket sätt yttrar sig det?

– Drift och stabilitet har hög prioritet, men it-avdelningen har en attityd och ansats att också hjälpa och utveckla verksamheten med stöd av it. De är en servicefunktion för den interna verksamheten och andra kommuner – och det är centralt. Ofta kan it-avdelningar i kommuner vara rädda för krav och behov, då de redan har mycket att göra. Men i Skövde finns en annan attityd och inställning, där låter man kraven och behoven styra vad som behöver utvecklas och förbättras. Dessutom sköter de it-driften även åt andra kommuner, vilket jag tror är ovanligt för så små kommuner. Hjo och Tibro har insett att när it-enheten i Skövde utvecklat en smart lösning, så kan även de, i många fall, ha nytta av den.

Vilka delar har Atea bidragit med?

– Vi levererar konsulter och olika typer av tjänster. Under 2017 har vi även börjat guida Skövde kommun genom Atea Miljömålmetoden, med den som grund har vi hjälpt dem att identifiera målbilder och planera projekt med hög prioritet.

Vilket värde tillför Målmiljömetoden?

– Målmiljömetoden är ett arbetssätt som vi har utvecklat länge på Atea. Den hjälper kunden att peka ut en riktning och planera konkreta initiativ för att nå framtida mål. Med tanke på hur mycket Skövde kommun har på gång är det viktigt att alla drar åt samma håll.