2017-02-22

Digitaliseringen kräver ett kunskapslyft

Skolverkets nya it-strategi innebär att digitaliseringen inom skolan kommer att ta rejäl fart. För att klara kraven krävs stora utbildningsinsatser, säger Örjan Johansson, nationell affärsenhetschef på Atea Skola.

Hanna Johansson Journalist
Foto: iStockphoto

Vad innebär Skolverkets nya it-strategi?

– Den handlar om att få in digital kompetens och programmering i läroplanen och göra ämnet obligatoriskt. Skolverket föreskriver att alla elever ska ha varsin digital enhet, även alla medarbetare i skolan ska ha en egen dator. Både kompetenskraven och kraven på utrustning ska uppnås inom fem år. För att lyckas kommer många skolor att behöva se över sina trådlösa nätverk. Hälften av grundskolans rektorer säger att de har nätverk med för låg kapacitet. Även utbildningar behövs, 30 procent av medarbetarna i skolan uppger att de har för låg grundläggande it-kunskap.

Hur påverkar den elever och pedagoger i Sverige?

– Det kommer att tillföras mycket mer teknik i skolan i form av till exempel datorer, programvara och digitala läromedel. Detta kräver kompetensutveckling. Målet är ju att eleverna ska få bättre betyg. Men om man inte utvecklar en medveten strategi kring hur tekniken ska hanteras finns en risk för sämre skolresultat.

Vad är viktigt för att ge eleverna bättre förutsättningar för lärande inom it?

– Vuxna i skolan behöver känna sig bekväma med ny teknik. Här vilar ett stort ansvar på rektorn som bör ta ansvar för sitt uppdrag och utbilda sig själv och sin personal.

Hur kan Atea ge stöd och skapa värde i linje med den nya strategin?

– Redan idag leder vi utbildningar inom it-, it-strategier och ledarskap för rektorer. Vi genomför även kompetenskartläggningar där vi tittar på hur långt olika skolor har kommit när det gäller it i undervisningen. Vi jobbar också med det kollegiala lärandet, där vi utbildar lärare i att handleda och stötta varandra.

Nationell strategi för skolans digitalisering

Den svenska skolan ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, enligt regeringens vision för skolans digitalisering. Den nationella strategin omfattar:

  • Förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan.
  • Syftar till att alla elever och personal ska utveckla den kompetens som krävs för ett allt mer digitaliserat samhälle.
  • Ska ge likvärdig tillgång till digitala verktyg. Detta mål ska vara uppnått år 2022.
  • Ska bidra till förbättrade resultat och effektiviserad verksamhet.