2017-09-18

Digitala ekosystem förvandlar information till guld

När aktörer går samman och delar med sig av information till varandra kan stora saker hända. Det kallas digitala ekosystem och är ett oslagbart sätt att utvinna värde ur det ständigt växande informationshavet.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Dino Soldin

Det sägs ofta att information är det nya, svarta guldet. Det allra mest värdefulla ett företag har. Valutan som avgör framgång och skapar stjärnor. Stefan Fasth, chefsarkitekt på Atea, skriver gärna under på det. Men han gör det med en reservation. Nämligen att informationen inte har särskilt mycket värde så länge den inte används.

Hög tid att utveckla det digitala ekosystemet

När aktörer går samman och delar information med varandra kan stora saker hända. Det kallas digitala ekosystem och är ett oslagbart sätt att utvinna värde ur det växande informations-havet. Men en förutsättning är att någon vågar experimentera.

Och ännu nyttjas den faktiskt inte i tillräckligt hög grad, hävdar Stefan Fasth. För att information ska kunna skapa de stora värden som det ofta pratas om behöver nya, digitala ekosystem byggas. Enkelt förklarat innebär det att man skapar förutsättningar för utbyte av information mellan olika parter.

Så kommer du igång
  1. Gå in på oppnadata.se och se om det finns data du kan ha nytta av att integrera.
  2. Ordna ett möte med en aktör som finns i utkanten av ert verksamhetsområde för att diskutera om och hur ni skulle kunna samverka digitalt för att bidra till varandras affärer.
  3. Sätt upp ett gemensamt mål för er verksamhet och fundera på vem som har information och kompetens att hjälpa er nå målet.

Det låter anske väl enkelt. Och på ett teoretiskt plan är det inte särskilt komplicerat. Det kan röra sig om pizzerian som släpper in en apputvecklare och på så sätt ger kunderna möjlighet att beställa via mobilen. Pizzerian får då också information om vilka pizzor som beställs och kan förbättra eller rentav automatisera sina råvaruinköp utifrån det.

Apputvecklaren i sin tur kanske släpper in en transportfirma som kör ut maten. Då kommer restaurangägaren även att få kunskap om var det säljs mest pizzor och utifrån det kunna bestämma var nästa restaurang ska öppnas.

Exemplet kan byggas ut. Fler aktörer släpps in, tar del av de övriga aktörernas information och utvecklar tjänster som i sin tur skapar information som andra kan ta del av.

– I praktiken kan det vara svårt för många företag. Den tekniska biten, att förbereda systemen på att släppa ifrån sig och ta emot data, är inte särskilt komplicerad. Men att välja att lägga fokus på att integrera andras data i sina egna processer, när det finns interna utmaningar med högre prioritet, är en tanke som många är ovana vid.

Det kallas för ett digitalt ekosystem eftersom det likt ett naturligt anpassar sig efter de aktörer som ingår i det. Utgången eller konsekvenserna går inte alltid att förutse. En effekt kan uppstå någon annanstans än den var tänkt, ungefär som ett gynnsamt år för mygg innebär att även större rovdjur sannolikt får ett bra år.

En grundförutsättning för att ekosystem ska bära frukt eller ens komma till stånd är att någon eller några vågar experimentera. Men det måste inte alltid ske på experimentell väg.

”Jag ser fram emot när företag och organisationer släpper garden och ser möjligheter med nya typer av samarbeten, istället för att fokusera på konkurrensfrågor. Ska jag vara riktigt visionär så tror jag att digitala ekosystem har potentialen att förändra mycket – för många – till det bättre.”

— Stefan Fasth
chefsarkitekt, Atea

– Om du har en tydlig idé om vad du vill uppnå går det naturligtvis att driva ett projekt med ett definierat mål. Men ännu befinner vi oss i början av det här sättet att arbeta, vilket gör att det kan vara svårt att på egen hand se vad som går att åstadkomma genom att dela på information, säger Stefan Fasth.

En aspekt som alltid måste finnas med är säkerhet. Öppnar man sina system för extern åtkomst gäller det att ha koll på vad man släpper ut. Befintliga tekniker ger goda möjligheter att styra detta, påpekar Stefan Fasth. Men när modellerna utvecklas kan förhållandevis nya lösningar bli aktuella, som blockchain-tekniken som kan användas för att säkerställa att en part i en transaktion är den han eller hon utger sig för att vara (mer om blockchain här).

Stefan Fasth påpekar att digitala ekosystem är mer än ett sätt att utveckla affärer. Det innebär också att sätta sig i samma båt som sina konkurrenter.

– När vi bygger nätverk av affärsrelationer på det här sättet blir vi beroende av varandra. Och när ambitionen är att hjälpas åt, kommer resultaten av våra samarbeten att lyfta verksamheterna på ett kraftfullt sätt.