2016-02-15

Så digitaliserar och utvecklar vi säkerheten 2016

Vi frågade några kunder och partners hur de fortsätter att digitalisera och utveckla säkerheten under 2016.

Linda Ternstedt > Kommunikationschef, LRF konsult

Hur fortsätter ni att digitalisera 2016? 

– Vi utvecklar vår tjänst Digital skogsägare där våra kunder kan hantera budget, bokslut och kvitton för sitt skogsbruk. Vi kommer att skapa fler funktioner, bland annat en koppling till skogsägarnas digitala skogsbruksplan.Hur förbättrar ni it-säkerheten 2016? 

– Utmaningen ligger i att balansera enkelhet i användandet av våra tjänster med säkerheten. Därför ser vi över och utvecklar vår säkerhetsstrategi.

Ulf Voigt > It-chef, Öresundskraft 

Hur fortsätter ni att digitalisera 2016?– Vi har delat upp arbetet i tre delar: utveckling av kundgränssnittet, interna verktyg och processer samt digital produkt- och tjänsteutveckling. Vi satsar även på informationsmodellering och data-kvalitet för att säkerställa korrekt information, en förutsättning för att lyckas med nya digitala tjänster. 

Hur förbättrar ni it-säkerheten 2016? 

– Antal angrepp ökar och blir mer sofistikerade samtidigt som användarna vill ha ökad tillgänglighet och enkelhet. Vi kommer att se över vår säkerhetsstrategi och genomföra förändringar för att säkerställa en fortsatt hög it-säkerhet. Vi ska också utbilda och informera vår personal i it-säkerhet.

Terese Sörbergs > Verksamhetschef vård och omsorg, Hedemora kommun

Hur fortsätter ni att digitalisera 2016? 

– Vi pratar inte längre om it-tjänster och e-tjänster, vi diskuterar nyttan för medborgarna. Just nu utvecklar vi våra digitala jobbansökningar, där det är möjligt att anmäla intresse för vikariat och tillsvidaretjänster på vår webbplats. Vi undersöker också hur vi kan utveckla de digitala tjänsterna för bygglov, skolbussar och omsorgsansökningar.

Göran Hoffman > It-chef, Hedemora kommun 

Hur förbättrar ni it-säkerheten under 2016?

– Vi har koll på de allvarligaste hoten som ransomware, skadlig kod som vi drabbats av ett par gånger. Därför installerar vi nu en mjukvara som varnar oss om en attack är på gång. Ett larm går när en dator drabbas och vi har ett väl fungerande system för backuper, så vi snabbt kan återställa drabbade filer.

Rickard Samuelsson > It-chef, Baker & Mckenzie, Stockholm

Hur fortsätter ni att digitalisera 2016?

– Vi utvecklar våra mobila arbetsplatser och arbetar med bland annat elektronisk dokument-hantering, arkivering och digitala platser där vi kan utbyta information. Digitalisering är en strategisk fråga som måste finnas på ledningsnivå och det gör den hos oss. 

Hur förbättrar ni it-säkerheten under 2016?

– Just nu arbetar vi med ett globalt projekt för att certifiera oss i informationssäkerhet. Vi får dagligen önskemål och krav ifrån våra klienter som handlar om informationssäkerhet, därför är det viktigt för oss att ha en ha en strategi och arbeta proaktivt inom det här området.