2016-09-20

Rådgivare på den digitala resan

En förutsättning för att skapa ett digitaliserat Varberg till år 2025 är att Atea och kommunens it-avdelning i ett nära samarbete tänker nytt och utvecklar tjänster som kommer till nytta för kommunens invånare. Peter Merhens, specialist på molntjänster på Atea, förklarar hur.

Janna Li Holmberg Journalist
Foto: Marie Hidvi

Vad är unikt i samarbetet?

– Varbergs kommun mäter framgång endast i hur nöjda medarbetarna och medborgarna är. Därför har vi skapat ett partnerskap där vi tillsammans utvecklar tjänster som ger nytta för invånarna.

Vilket är nästa steg i Varbergs it-utveckling?

– En ökad säkerhet kring identitetshantering blir allt viktigare i takt med att kommunens it-plattform flyttas till molnet. Säkerheten är lika viktig för patientjournaler i sjukvården som för elever och lärare. Inom äldrevården handlar det exempelvis om att identifiera medarbetare med smarta digitala lås vid dörrar och entréer.

Hur har Ateas roll sett ut?

– Vi har hjälpt it-avdelningen att göra strategiska val. Exempelvis genom att ta fram skalbara lösningar som inte bygger på traditionella hårdvarutjänster, utan molntjänster och publika tjänster. Det långsiktiga syftet är att Varbergs kommun ska bli mer digitaliserad och automatiserad.

Vad har varit den största utmaningen så här långt?

– Atea har rollen som råd-givare och skapar eller kopplar in nya tekniska lösningar. Vi måste ligga långt framme inom olika typer av molntjänster och utveckla en ny it-plattform för att kommunen ska bli mer digitaliserad. Den stora utmaningen som gör vårt jobb extra kul är att vi måste tänka nytt och hitta nya lösningar varje dag.

Hur ser betalningsmodellen ut?

– Varbergs projekt löper över många år. Därför blir det mer kostnadseffektivt att betala för löpande kostnader istället för en fast investeringsperiod. Kommunen betalar enbart för de tjänster och den hårdvara som de använder istället för att investera en hög engångskostnad i en färdig produkt som de, när utvecklingen går framåt, kanske inte använder fullt ut.