2016-09-20

Permobil skapar värde med IoT

Att byta sittställning ofta främjar hälsan och är extra viktigt för människor med funktionshinder. Företaget Permobil har utvecklat en app som ställer om stolens stöd enligt ett visst mönster. Det är endast början på den nytta som företaget vill skapa med internet of things.

Foto: Kristofer Lönnå

Forskare och entreprenörer över hela världen undersöker och testar just nu hur IoT kan bidra till utvecklingen av smarta lösningar i våra samhällen.

Företaget Permobil har redan kommit igång. I framtidsplanerna ingår en fortsatt analys av data insamlat från de eldrivna stolarna med stöd av IoT. De hoppas kunna bygga ut informationsinhämtningen till fler områden, exempelvis mäta blodtryck och blodsocker-nivåer, för att stödja sina användare proaktivt.

– Service och skräddarsydda tjänster blir allt viktigare för att möta varje människas behov, säger Jonas Westerlund, global it- och driftchef på Permobil.

Han möter oss på huvudkontoret i Timrå, norr om Sundsvall. Företagets mission är tydlig: att skapa livskvalitet för en utsatt grupp. Den har hjälpt Permobil att växa stadigt sedan företaget grundades på 1960-talet, då provinsialläkaren och entreprenören Per Uddén myntade orden: ”Varje handikappad har rätt att få sitt handikapp, så vitt möjligt, kompenserat av hjälpmedel med samma tekniska standard som vi alla använder oss av i vår vardag”.

– Vår affärsmässiga huvudfåra har hela tiden varit att hjälpa människor med svåra rörelsehinder efter sjukdomar eller fysiska skador, medfödda eller orsakade av krig eller trafikolyckor, säger Jonas Westerlund.

En funktionsnedsättning kan uppstå av många orsaker. Den kraftiga tillväxten i USA beror bland annat på att det finns ett stort antal krigsveteraner i landet. Eftersom funktionsnedsattas problem är individuella och unika handlar en del av Permobils produktion om att anpassa rullstolarna.

– I grunden bygger vi en standardprodukt som sedan går vidare till anpassningsavdelningen som skräddarsyr allt från specialstöd till var styrspaken ska sitta. Floran av möjliga anpassningar är enorm, säger Jonas Westerlund.

IoT är en viktig del av Permobils utvecklingsarbete.

– Eftersom majoriteten av våra användare sitter långa stunder i sin rullstol är risken för sittsår stor. Orsaken är att blodet inte kan cirkulera i de delar av kroppen som är utsatta för tryck. Såren orsakar stort lidande för individen eftersom de tar lång tid att läka samtidigt som problematiken är kostsam för sjukvården, säger Jonas Westerlund.

Skadorna kan förhindras genom att byta sittställning regelbundet vilket inte alltid är enkelt för funktionsnedsatta. Därför har Permobil utvecklat mobilappen Virtual Seating Coach som hjälper användaren att ställa om stolens elektriskt styrda stöd enligt ett visst mönster. Genom att mata in ett ”recept” i appen kan användaren via bluetooth se till att stöden vinklas på ett gynnsamt sätt.

– Appen beskriver hur stöden ska ställas om för att tryckavlasta genom att fälla upp benen eller luta ryggstödet i en ny position. På så vis undviks mycket lidande samtidigt som vi samlar in data för att fortsätta utveckla arbetet med att förhindra sittsår, säger Jonas Westerlund.

”Vår huvudfåra har hela tiden varit att hjälpa människor med svåra rörelsehinder efter sjukdomar eller fysiska skador, medfödda eller orsakade av krig eller trafikolyckor.”

— Jonas Westerlund
global it -och driftchef, Permobil

Permobils expansion och tillväxt påverkas av globala trender. Världens befolkning växer och vårdkostnaderna ökar i alla länder. Samtidigt förbättras människors ekonomiska levnadsstandard, även funktionsnedsattas. Sedan Per Uddén 1963 skruvade ihop den första eldrivna Permobilen har företaget vuxit och är idag världens största leverantör av elektriska rullstolar, främst till marknader som har socialförsäkringssystem.

– De har redan upparbetade strukturer för inköp av vårdprodukter, men intresset ökar också i länder utan försäkringssystem, till exempel i Kina där det finns många behövande. Men avsaknaden av försäkringssystem gör att det inte går lika snabbt att komma igång, konstaterar Jonas Westerlund.

Permobils produkter finns i 70 länder och bolaget växer för närvarande snabbt i USA.

– Halva omsättningen kommer från Nordamerika sedan ett par år tillbaka.

Permobils expansion, genom organisk tillväxt och uppköp, har utmanat företagets it-struktur. Det finns en styrmodell, it service management, som är ett ramverk för kompletta it-tjänster för samordning av allt från fabriker till produktleveranser. Vidare pågår ett byte av affärssystem, från Scala till Microsoft Dynamics AX, vilket är komplicerat och tidskrävande.

– Scala är ett gammalt system som inte längre passar våra behov. Därför går vi över till Microsoft Dynamics AX som bygger på färdigintegrerade moduler som skruvas in i det nya affärssystemet efter hand, säger Jonas Westerlund.

Det är en rejäl utmaning att byta ett affärs-system i ett snabbväxande företag. Eftersom det är direkt kopplat till verksamhetens processer måste modulerna implementeras en i taget, vilket tar tid.

– Efter tre år har vi fått igång finansmodulen medan sälj- och affärsmodulerna är nästan klara, liksom modulen för HR. Efter det ska vi börja med att integrera själva produktionen, vilket kommer att bli en stor utmaning, säger Jonas Westerlund.

Teknik lösningar

Ateas leverans består av

  • Merparten av hårdvaran inom datacenter och klient inklusive tjänster och återvinning.
  • Licenspartner. Permobil har nyligen köpt Enterprise Cloud Suite, här ingår bland annat flera delar i Microsofts EMS, Enterprise Mobility Suite.
  • Implementering av Målmiljö-metoden som leder till bättre beslut, högre kvalitet och smartare investeringar.
  • Konsulttjänster inom klient, samverkan och datacenter.