2016-11-23

Automatisering på distans

Det behöver inte vara svårt att utveckla en it-plattform på distans. Med en gemensam Sharepoint-site mellan Kramfors kommun och Atea får kommunens webbutvecklare god koll på projektet berättar Patrik Frieberg, seniorkonsult på Atea i Malmö.

Vilka verksamheter har störst värde av Sharepoint?

– Egentligen alla. Det är en samarbetsplattform: Ju mer man samarbetar desto mer ökar värdet av plattformen. Att bygga intranät är en stor och viktigt del, men det finns även ett stort stöd för att automatisera interna rutiner kring exempelvis dokument, felanmälningar och beställningar.

Hur gick ni tillväga när ni började arbeta med Kramfors kommun?

– Vi började med en hälsokontroll där vi bland annat kontrollerade att det gick att återställa säkerhetskopian i plattformen. Tillsammans med kommunen har vi även tagit fram en plan för vad som ska byggas och utvecklas framöver. Nu är vi igång med implementationer och börjar skapa fler arbetsflöden. Vi undersöker också en funktion för felanmälan hos hemtjänsten. Ofta är vi rådgivare och bollplank och ibland bygger vi nya funktioner. Vi utbildar också eftersom Kramfors vill lära sig att utveckla avancerade funktioner själva.

Hur fungerar det att jobba på distans?

– Vårt Sharepoint-team har skött allt på distans och lokala kundansvariga fungerar som vår förlängda arm. Vi har byggt en gemensam Sharepoint-site som vi delar med Kramfors, med den har kommunens webbutvecklare kontroll på vad och när vi gör saker.

Hur kommer man igång med smidigare flöden och lösningar?

– Semesterplanering är något som många upplever som krångligt. Den kan automatiseras med Sharepoint så att alla ansöker och beviljar på samma sätt. I skolan kan det handla om inlämningsuppgifter, där kan man skapa en portal och låta eleverna droppa sina uppgifter till pedagogen. Formulär och ärenden till en it-avdelning kan också automatiseras.