2015-05-25

Här är kvinnorna som lyfter byn

Två kvinnor sitter på huk i ett grönsaksland och rensar ogräs. I skuggan av ett träd står en kvinna och steker poori, luftiga matchips. Med ekonomiskt stöd från Atea har människorna i byn Meledayalam i södra Indien tagit flera steg från fattigdom, mot självförsörjning.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Atea

EN MAN KOMMER cyklande på den rödaktiga grusvägen genom byn Meledayalam. Bilar syns sällan till. Byn består av ett hundratal bostäder, från enkla skjul till större betonghus. Här finns även en skola och en vårdcentral i sin enklaste form. Den ständigt närvarande solen gör att människor och djur gärna söker sig till skuggan. 

Det är snart fem månader sedan Atea tecknade avtal med organisationen Hand in hand, vilket innebär att Atea under två års tid bidrar med ekonomiskt stöd till byn Meledayalam. Stödet syftar till att byns invånare ska bli självförsörjande. Vägen dit handlar om utbildning, i första hand för kvinnorna och barnen. Samtliga kvinnor i Meledayalam erbjuds att delta i en entreprenörs-utbildning. Målet är att de ska lära sig driva en lönsam verksamhet för att bidra till familjens försörjning. 

THENMOZHI, 35 ÅR, är en av de kvinnor som beviljats ett mikrolån från Hand in hand. Lånevillkoren är att delta i entreprenörsutbildningen samt att presentera en affärsplan och en åter-betalningsplan. Thenmozhis affärsidé handlar om mjölkproduktion. 

– Min dröm är att köpa fler djur och sälja överskottet till byns invånare. Med fler djur får jag mer mjölk än vad min familj behöver, säger hon. 

Även Anjalai Sivakumar deltar i entreprenörs-utbildningen. Hennes mål är att bli byns it-expert. Just nu finns det en dator i medborgarcentret i byn. Internetanslutningen fungerar, men den är långsam. 

– Under entreprenörsutbildningen lär jag mig använda Officepaketet. Mitt mål är att vi kvinnor ska kunna göra budgetar och skriva affärsplaner i datorn. Min uppgift blir sedan att sprida it-kunskaperna till andra i byn, säger hon. 

ENTREPRENÖRSUTBILDNINGEN är uppdelad i två delar, där den ena handlar om att ge kvinnorna nya kunskaper inom exempelvis it, smyckestillverkning och ostproduktion. Den andra delen handlar om att sprida den kompetens som redan finns i byn, nämligen djurskötsel, bageriverksamhet och grönsaksodling. I mars besökte en grupp från Atea Meledayalam för att lära känna de som bor i byn och ta del av deras framsteg. 

– Jag blir inspirerad när jag ser att barnens utbildning och hälsa prioriteras. Jag ser också att kvinnorna i byn är ryggraden i förändringen. De är engagerade och arbetar hårt för att alla i byn ska få det bättre, säger Annica Aleberg Ehn, ordförande i Ateas hjälpande händer, en fond som syftar till att göra världen lite bättre.