2015-02-17

Atea stödjer by i södra Indien

Med ett ekonomiskt stöd från Atea har byn Meledayalam i södra Indien kommit igång med utbildningar för kvinnorna i entreprenörskap, skolgång för barnen, hälsovård och ett grundläggande miljöarbete.

SANDIP MOOKERJEE är ansvarig för organisationen Hand in hand i regionen Tamil Nadu. Han har sett många byar lyfta sin levnadsstandard avsevärt under loppet av två år. 

– Allt hänger ihop. Att kvinnorna utbildas gör att de om något år kommer att bidra till familjens försörjning. Många av barnen har tidigare arbetat men kommer nu tillbaka till skolan där de även får ett mål lagad mat varje dag, beskriver Sandip Mookerjee. 

Atea inledde nyligen ett samarbete med organisationen Hand in hand som innebär att byn Meledayalam får stöd under två års tid. I byn bor 1 600 invånare som fram till nu främst försörjt sig på jordbruk. 

Om två år är det tänkt att byn ska ha höjt sin levnadsstandard så mycket att barnen kan fortsätta gå i skolan, även utan stöd utifrån. 

– Ateas donation bidrar till att byn genomgår en påtaglig förvandling. Miljöfrågor är viktiga för oss så vi utbildar byns invånare i sopsortering, kompostering och hur man kan driva jordbruk utan giftiga bekämpningsmedel, fortsätter Sandip Mookerjee. 

Invånarna i Meledayalam kommer också att bygga ett så kallat medborgarcenter. Här får människorna i byn tillgång till datorer, internet, telefon, böcker och dagstidningar. Elförsörjning finns, om än med dagliga avbrott. Vanligtvis brukar någon, eller några, av kvinnorna ta över ansvaret för centret, när de rustats med nya kunskaper i entreprenörskap. 

Under våren reser en grupp medarbetare från Atea till södra Indien för att besöka byn. 

– För oss känns det viktigt att lära känna människorna i byn och se hur de lever idag. När medborgarcentret är på plats hoppas vi kunna hålla kontakten via e-post eller Skype, säger Annica Aleberg Ehn, ordförande i Ateas Hjälpande händer, en fond som syftar till att göra världen lite bättre. 

Fram till nu har byns invånare haft begränsad kontakt med omvärlden.