Hoppa till huvudinnehåll
Molnet blev lösningen. Att överlämna driften av datacentret till Atea har gett it-chef Jennifer Medong på life science-bolaget Repligen helt nya möjligheter. Nu kan hon arbeta proaktivt och utveckla möjligheterna med modern it-teknologi.
Repligen
Lund
Ett managerat datacenter med lagring i molnet.

Utvecklingen av läkemedel mot Covid-19 gör att produktionen på Repligen går för högtryck. Bakom den tegelröda fasaden på Sankt Lars industriområde, utanför Lund, tillverkas råvaror till den globala biotekniska läkemedelsindustrin. Det handlar om proteiner som används som byggstenar i framställningen av antikroppsbaserade läkemedel, mot cancer så väl som Covid-19.

Hög datasäkerhet inom biotech

It-chef Jennifer Medong, Repligen

It-chef Jennifer Medong

I takt med att produktionen ökar krävs mer processorkraft och större lagringskapacitet. Reglerna inom biotech-industrin är rigorösa. All tillverkning måste gå att spåra tio år bakåt i tiden.

– Life science-industrin är speciell vilket gör mitt jobb lite annorlunda jämfört med andra it-chefers. Det krävs ständig koll på regelefterlevnad. För att kunna garantera att våra produkter är säkra och uppfyller alla krav genomförs regelbundet både interna ISO-revisioner och externa audits av våra kunder, säger Jennifer Medong.

Att Repligen är börsnoterat i USA kräver ytterligare kontroller av ekonomifunktioner och it.

Gamla servrar innebar mycket arbete

Fram tills nyligen hade Repligen i Lund egen serverhall med lagring och backup-rutiner. Allt fanns i huset. På nätterna gjordes backup till moderföretaget i USA, ifall något skulle hända på anläggningen. Servrarna var gamla. Och de kvällar och helger som Jennifer fick lägga på uppdateringar innebar alltid oro och frustration.

– Vår infrastruktur krävde all min uppmärksamhet. Varje gång undrade jag om servrarna skulle klara uppdateringen. Det var som att köra en riktigt gammal bil mellan Lund och Stockholm, man kunde inte vara helt säker på att komma fram. Det var dags att välja ny färdriktning, säger Jennifer Medong. 

Kvinna står lutad mot ett stort träd med solen som strålar mot dig

Kostnadsanalysen pekade på molnlösning

Våra andra managerade erbjudanden

Med managerade tjänster från Atea får du ett it-stöd som är skräddarsytt efter verksamhetens behov. 

Samarbetet med Atea startade redan 2011, i samband med att (då danska) Novozymes Biopharma köptes av amerikanska Repligen. 2018 gick även servarnas förlängda standardgaranti ut. Frågan var om Repligens servrar skulle uppdateras. Eller var det dags att satsa på molnbaserad lagring och flytta allt till Ateas datacenter?

Den kostnadsanalys som Atea presenterade gjorde valet enkelt, det blev ett managerat datacenter med lagring i molnet. När beslutet väl var fattat följde en tid av nära kontakter. Den befintliga it-miljön utvärderades och en lösning för nätverksuppgradering, säkerhetskopiering, värdlösning och migrering presenterades.

– Det enda som inte följde planen var migrationen som fick göras i flera etapper. I efterhand ser jag det som en fördel. Det gav oss tid att uppskatta och utvärdera varje steg.

Kvinna står lutad mot en mur med telefon i handen

”Vi betalar bara för det vi använder”

Beslutet om ett managerat datacenter har förändrat Jennifer Medongs arbete i grunden. All den tid som hon tidigare la på säkerhetsuppdateringar, på backuper och på att säkerställa att det fanns tillräcklig kapacitet, kan hon idag lägga på annat. Som att kontinuerligt utveckla verksamheten och hjälpa medarbetarna att använda it på ett smartare och mer effektivt sätt.

– Att ta steget till molnbaserad lagring kan vara svårt för många. Det du har fungerar någorlunda och du kanske är rädd för att förlora kontrollen. Men den som vågar har mycket att vinna, menar Jennifer Medong.

Att låta Atea sköta lagringen har gett Repligen en helt ny flexibilitet.

”Lagringen i molnet gör att vi kan skala upp efter behov och vi betalar bara för det som faktiskt används. Dessutom är det Atea som nu gör alla uppdateringar och säkerhetstester.”

Tre fördelar med att välja ett managerat datacenter

Jennifer Medong tipsar

  1. Flexibiliteten att anpassa lagringskapaciteten efter behoven. Jämför med egen lagring som har begränsningar i både hårdvara och utrymme.
  2. Pay as you go: innebär att du endast betalar för den kapacitet och lagring som du behöver och använder. Står du själv för inköpen betalar du i förskott och samma summa oavsett hur mycket (kapacitet och lagring) du använder.
  3. Drift och övervakning. Ett dedikerat Atea-team tar hand om säkerhetskopiering, drift och underhåll. Att sköta detta själv stjäl värdefull tid som kan användas för att utveckla verksamheten.

 

 

Ökad säkerhet i molnet

Säkerhet och compliance (att följa lagar och regler) står fortfarande i centrum. Krypterad överföring direkt till Ateas server i Sverige uppfyller kraven på regelefterlevnad. Att datalagringen inte längre finns i samma byggnad som produktionen ökar säkerheten. Om något händer på produktionsanläggningen finns all data säkert lagrad hos Atea. Det gör det också lättare att utöka verksamheten på nya platser.

Regelbundna möten med Ateas Service Level Manager om drift, kapacitet, service och eventuella incidenter ger Jennifer Medong koll på vilka tjänster som används så hon kan anpassa inköp efter behov.

En ny typ av it-avdelning

Ännu är det för tidigt att mäta vad övergången till ett managerat datacenter inneburit i siffror och return on investment.

”Men vi är en helt annan typ av it-avdelning idag. Vi har klivit ur underhållsbubblan och kan på allvar jobba med digital transformation. Det finns tid att uppdatera oss kring teknik och cybersäkerhet. Vi har tid att länka människa och teknik och få fler att använda it-verktyg på ett mer effektivt sätt. Det sparar tid och gör nytta i vår verksamhet.”

— Jennifer Medong, it-chef, Repligen

Jennifer Medong nämner de fem till tio minuter av ”IT Corner” som hon håller i på företagets personalmöten. Det kan handla om elektronisk signatur, effektiva online-möten eller hur man bäst optimerar MS Teams.

– Att snabbt visa hur man kan nå fram till något med två tangenttryck istället för tio har visat sig ha bättre effekt än längre utbildningar, konstaterar hon.

Kvinna står på en gård

Jennifer Medong är även it-ansvarig för verksamheterna i Tyskland och Nederländerna. Går Repligens senaste förvärv i lås finns det snart verksamhet även i Irland och Estland. De förbättringar som görs i Lund vill hon sprida inom hela den europeiska organisationen och i förlängningen även till medarbetarna i USA.

– Jag vill också ta reda på vad mina it-kollegor runt om i världen är bra på, så att vi kan utveckla och förbättra vår service inom it. Sen finns det ju alldeles för få kvinnor i branschen. Det vore kul om jag kunde inspirera fler kvinnor att satsa på it, säger Jennifer Medong.

Repligen anlitar Atea för följande lösningar:

  • Tillgång till ökad och minskad kapacitet i Ateas datacenter.
  • Serverdrift av Repligens datacentermiljö med utökat ansvar för IIS, SQL, verksamhetsapplikation samt file, server och print.
  • Drift av kundunik backupfunktion som bygger på Veeam Backup & Replication, där Atea övervakar och managerar hela lösningen.
  • Atea skötte också flytten från den äldre it-miljön till det nya molnbaserade datacentret.

 

Text: Susanna Lindgren
Foto: Christian Andersson

Vill du veta hur du kan kliva ur underhållsbubblan?

Jonathan Mörsell
Jonathan Mörsell
Chef Managed Services
Skicka e-post