5 frågor till platschef Gunnar i Uppsala

Gunnar Högberg
Det här är Gunnar

Namn: Gunnar Högberg

Befattningen: Platschef Uppsala

Ålder: 61

Min definition av att "lyckas som ledare": "När jag når de resultat och mål jag ska uppnå, vilket även inkluderar medarbetarundersökningar och kundattitydmätningar. Det visar när jag har gjort ett bra jobb.”

Min största insikt som ledare på Atea: ”Värdet av att kombinera rätt personer i olika roller, så att de passar bra ihop. Det gör att gruppen fungerar bättre."

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: ”Mitt intresse för medarbetarna som individer och att de utvecklas och lyckas i sina roller".

Hur vill du beskriva din ledarskapsstil?

”Jag tror mycket på att ge ansvar, vara coachande och stöttande när det behövs, och att följa upp det man har kommit överens om. Genom att ta personligt ansvar för prestationer och resultat, och att själv vara drivande, får du mycket förtroende.”

Vad kan jag förvänta mig på Uppsalakontoret som gör det lockande att börja där?

”Det är ett väldigt bra ställe att jobba på. Vår strävan är att ha både nöjda kunder och medarbetare samtidigt som vi levererar resultat. Om något bestäms på huvudkontoret, då är vi snabba med att genomföra det. Vi är det enda Ateakontoret i Stockholmsregionen, utöver Stockholmskontoret. Och ja, vi känner stor samhörighet med dem, gör en hel del gemensamma aktiviteter och hjälper varandra mycket uppdragsmässigt. Samtidigt är vi betydligt mindre, även om vi omsätter mycket pengar. Vi finns på 600 kvadrat, så man ser alla på kontoret. Beslut kan tas snabbare och man kan komma sina kolleger närmare, till exempel. Och du slipper att pendla in till Stockholm.”

Atea har visionen om att vara ”the place to be” för medarbetare, kunder, partners och leverantörer. Hur kommer jag att märka av den känslan?

”Min strävan är att du kommer att känna att du tillhör gemenskapen i Uppsalakontoret även om jobbet till största delen handlar om att prioritera kunderna. Vi har frukost tillsammans varje fredag, och varje onsdag har vi pulsmöten mellan konsulterna och säljarna. Vi försöker hålla ihop säljare och konsulter så att man hjälper varandra till nya och utökade uppdrag. Du har stora möjligheter att få riktigt intressanta uppdrag, spännande kunder och givande arbetsuppgifter.”

Vad drömmer du om för arbetsplatsen?

”Att vårt kontor blir en mötesplats för våra kunder. En gång i månaden bjuder vi in kunder till vår fredagsfrukost. Så vi har börjat att gå i den riktningen. Målsättningen är att göra träffarna ännu mer värdefulla för våra existerande och blivande kunder, så vi tittar på hur vi kan åstadkomma det. Jag säger också till kunder att de kan boka in i sig i våra lokaler. Många av kundbesöken som tidigare skedde ute hos kunderna äger nu rum hos oss. Kontoret här vid Gränby centrum är byggt så att kunder kan vara här utan att störa våra medarbetare. Vi har även kunder som ska ha sin teamdag här.”

Vad är viktigt för dig som platschef framåt?

”Att fortsätta växa. Vi har kommit till en fas här i Uppsala där vi har nått en marknadsandel på 45-50 procent i den offentliga sektorn. Där jag ser mest tillväxt på den privata marknaden, med fokus på konsultleveranser. Förut stod produktleveranser i centrum, medan vi idag koncentrerar oss mycket på konsultleveranser. Det är en viktig del i vår tillväxt framåt samtidigt som vi förstås vill utveckla vår produktaffär.

SCENARIER. Så reagerar Gunnar om du …

… börjar stagnera och behöver något annat:

”För mig är det viktigt att de medarbetare jag jobbar med känner att de kan vara uppriktiga. Om det är något som skaver, så är min första fråga hur vi kan göra något åt det. Vi har årliga utvecklingssamtal som vi kallar för MAP-samtal (mål, ansvar, prestation), följda av uppföljningar en gång i månaden, för att fånga upp hur du vill utvecklas och lägga upp planer för det. Det finns massor av utvecklingsvägar och kurser, certifieringar, mentorskap och även karriärprogram i Ateas regi för att du ska kunna ta dig dit du vill. Vårt mål som företag är att hjälpa dig att utvecklas inom Atea så att du vill stanna kvar länge här.”

… vill jobba hemifrån 100%:

”Nej, det ska till en väldigt speciell situation om jag ska rekrytera en person som inte vill vara på kontoret. Som anställd på Atea är du viktig, inte bara för kunderna utan också för dina kolleger. Att jobba här innebär att vara en del i ett lag. Självklart kan du jobba på distans men det är våra kunders behov och önskemål som är styrande.

… tar åt dig äran för en kollegas insatser:

”Det har vi aldrig skett, vad jag kan erinra mig. Jag tycker vi är duktiga att lyfta varandra, även enskilda individer, efter bra prestationer. Om någon mot förmodan skulle ta åt sig äran för andras insatser, då skulle jag ta ett samtal med den personen om värderingar.”