Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Offentlig sektor
mjukvara kammarkollegiet offentlig sektor Digital arbetsplats

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Programvarulösningar

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg.

Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Exempel på sådana behov är programvara och tjänster för ekonomiadministration, personaladministration och upphandlingsverktyg.

Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 23.3-5562-17:001​

Start: 2019-02-18 Slut: 2023-02-17

Förlängningsoption: t o m 2023-02-28

Omfattning

"Programvarulösningar" är ett av fem ramavtal med olika inriktning men samma avtalsvillkor. Det här ramavtalet omfattar samtliga produkter och tjänster som ingår i ramavtalen Licensförsörjning, Vård Skola Omsorg, Informationsförsörjning och Systemutveckling och används

 • För avrop som handlar om lösningar som stöder verksamhetsprocesser inom ekonomi och budgetverktyg, personaladministration, beslutsstöd, upphandlingsverktyg
 • För avrop som handlar om lösningar som inte helt täcks in av övriga ramavtalen
 • För avrop som handlar om lösningar som täcks in av fler än ett av övriga ramavtalen

Exempel på produkt/tjänst

 • Beslutsstöd(BI)
 • E-arkivlösning
 • Enkätverktyg
 • Ekonomi- och Personalsystem
 • Skolportal
 • Upphandlingsverktyg
 • Identitets- och åtkomsthantering
 • Stödtjänst för e-underskrift
 • Konsulttjänster, t ex rättsanalys
 • Licenstjänster, t ex SAM

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer får avropsförfrågan och möjlighet att lämna avropssvar.

Konsulttjänster

 • Ramavtalet omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning men även alla typer av licenstjänster.
Tillbaka till Offentlig sektor