2019-06-19

VeeamON 2019 - Intryck från årets event

VeeamON är Veeams årliga event som lockar kunder och partners till ett par intensiva dagar med keynotes, breakout sessions och inspirerande talare. Detta är ett axplock från eventet där jag summerar ett par bestående intryck för att nästa gång djupdyka i teknik.

Björn Ramqvist
Björn Ramqvist Seniorkonsult och CAE DatacenterÅrets upplaga av VeeamON 2019 gick av stapeln 20-22 Maj i Miami och lockade c:a 2000 besökare från världens alla hörn.
Det är svårt att sammanfatta eventet med ett ord, men med orden Cloud Data Management tror jag att man kommer allra närmast.

Så grundades Veeam Software

Ratmir Timashev, en av de två grundarna av Veeam Software, började sin inledande Vision Keynote med att beskriva betydelsen av ordet innovation. Han berättade om sin erfarenhet när han för första gången reste till Silicon Valley i slutet på 90-talet och såg den entreprenörsanda som fanns, vilket inspirerade han och hans vän till att tänka nytt.

I och med denna resa inleddes också ett entreprenörskap för Ratmir och Andrei som startade Veeam Software år 2006 - ett bolag som den 15:e Maj 13 år senare för första gången omsatte $1 miljard och har i skrivande stund 350.000 kunder världen över med ett helt klart imponerande partnerled i ryggen.

Ett citat från Benjamin Franklin dök upp på skärmen - "Change is the only constant in life".
Ratmir menade att bytte man ut ordet "Change" mot "Innovation" så kan direkt översätta detta till hur man driver framgång i denna värld som hela tiden förändras. Veeam har redan från första start handlat om innovation och detta ligger i företagets DNA.

Vidare förklarade han fyra drivande trender som sker idag:

  1. Cloud
  2. Mobile
  3. AI/ML
  4. Edge/IoT

Dessa trender genererar inte bara massor av data, utan är också de största konsumenterna av data. De nästkommande 5 åren kommer vi att generera mer data än vad som genererats de senaste 50 åren, vilket låter helt otroligt. Data har blivit långt mer värdefullt idag och det är Veeams fulla övertygelse att kunna hantera detta på bästa sätt.

Evolutionen inom datacenter

För 10-12 år sedan började en evolution i datacenter världen över där det stora genombrottet blev i vad han kallade Akt 1 - virtualisering. Det var inte bara ett helt nytt sätt att hantera servermiljöer i allmänhet, men informationsskydd av dessa i synnerhet. Ett helt nytt sätt att tänka vad gäller compute, nätverk, lagring och backup, där det sistnämnda var det som accelererade Veeam Softwares utveckling med vad idag kallas Veeam Availability Platform.

Akt 2 i denna resa sker just nu med det så kallade hybrida datacentret där cloud-integration är den allra största frågeställningen många kunder söker svar på. Detta är något Veeam redan tidigt kunde konstatera var på väg att hända vilket också gör att man har ett bra försprång i utvecklingen för att kunna hjälpa kunder nyttja publika moln som komplement till sina privata.

Att hjälpa kunder på deras resa till publika moln är precis som datacentrets evolution också Veeams evolution. Inte mindre än 73 procent av tillfrågade kunder planerar för att använda en hybrid molnlösning.

Vidare berättade Ratmir om den utveckling som skett i synnerhet kring Veeam Availability Platform med ett växande ekosystem med storage API tillsammans med ledande tillverkare såsom Cisco, NetApp, IBM, DellEMC, HPE osv.

Fler av de tekniknyheter som presenterades på eventet kommer i en senare post så håll utkik!

Microsoft om Cloud Data

Microsoft äntrade scenen och representerades av Ted Brockway med titeln VP Azure Storage, Media and Edge.

Ted inledde med den samlade rubriken "Cloud Data - what's next?" där utvecklingen kring Azure som plattform var i fokus.
I Microsofts vision om Azure är att driva ytterligare mot Intelligent Edge och därmed förlänger teknik ut till edge. Man lägger enorma resurser på att lyfta applikationsutvecklingen till att kunna nytta Azure som en naturlig del i sin utvecklingsmodell med förändringar i Visual Studio, stöd för Kubernetes m.m.

För att ytterligare visualisera vad AI kan göra på Edge-nivå visade han ett reportage från ett sjukhus där operationssalarna var försedd med kameror som med bl.a. ansiktsigenkänning och on-premise Data Box för att lättare optimera operationssalarnas tider. Det var verkligen ett imponerande flöde som visades upp och man kan vara trygg i att veta att detta är bara början på effektivitetsvinster med Cloud Edge.

Teds nästa punkt var vikten av att kunna nyttja Azure Blob Storage som en effektiv lagringsyta (cloud tier) för långtidslagring av information med längre retention eller helt enkelt bara en extra säkerhetskopia av data. Han berättade även om den integration Veeam har mot Azure Data Box som man kan använda som språngbräda för att replikera upp information till Azure för Disaster Recovery. Konsten att kunna nyttja Azure som DR-site är långt mer kostnadseffektivt än att ha ett datacenter "kallt", redo att starta upp om en katastrof sker. Vidare gick man in på kostnader där framförallt datalagring driver utvecklingen fortsatt framåt.

Microsoft Research

Ett av de mer spännande projekten i Azure Storage Research Lab är Project Silica där man kan lagra information på kvartsglas. Med hjälp av femtolaser i olika riktningar och lager kan man på en 25mm bricka lagra enorma mängder information. Fördelarna är så klart många - låg kostnad, hög densitet, ingen "bit rot", väldigt lång livslängd och extremt tåligt.
Detta är något som kommer att revolutionera datalagring för långa spartider på ett helt nytt sätt.

Bortom detta forskar man i något man kallar Project Palix - datalagring i DNA.

Tillsammans med University of Washington har man kommit fram till att kunna lagra data i form av DNA-strängar där man räknar med informationsmängder på 1000 gånger densiteten mot magnetband och ska kunna lagras uppåt 2000 år i 10 grader Celcius.

Detta summerade den inledande delen av VeeamON 2019 och nästa inlägg blir mer fokus på tekniken, med några av de nyheter som presenterades på eventet där jag tror de allra flesta kommer vara väldigt välkomna i er IT-miljö.

Avslutningsvis vill jag uppmana er att höra av er till mig eller någon av mina kollegor om ni har funderingar kring er cloud-strategi, utmaningar i ert dataskydd eller går i tankar kring en Disaster Recovery miljö.