2018-04-26

Vad är egentligen Hybrid Cloud?

I förra veckan, fick jag nöjet att lyssna till IBM experter (IBM Fellows) under IBM Hybrid Cloud Executive Summit som hölls på Grand Hotell.  En IBM Fellow är utsedd av IBMs VD och är det högsta som en forskare, ingenjör eller programmerare på IBM kan uppnå. Mycket kunniga med andra ord.

En bra uppslutning av både kunder och partners var samlade som tog sig tid att närvara en heldag. Det är uppenbart att Hybrid Cloud diskussionen är något som engagerar och skapar intresse.

Vad är då Hybrid Cloud?

I korthet är det en it-miljö där vi använder en mix av privata moln, publika moln, on-prem med möjlighet att kunna hantera detta mellan plattformar. Det ger fördelen av både valmöjlighet och att kunna flytta last mellan de olika och skapa flexibilitet.

Det finns uppenbara fördelar med molnet och de senaste årens molnhype skapar även stora förväntningar på; kostnadsbesparingar, effektivitet, modernisera applikationsfloran, förbättra upplevelsen för utvecklare, it och användare. Framför allt bli snabbare att kunna introducera nya tjänster och bli mer innovativa. Men även en del oro för många hur det ska hanteras, både datasäkerhet och arvet av det gamla.

IBM tryckte på att det framförallt gäller att titta på sin last och identifiera vilken deployment modell och även vilket moln och molnleverantör som bäst lämpar sig.

Vad är bäst utifrån målsättningen man har med sin molnstrategi? 

Organisationer har idag och kommer framåt i större utsträckning ha multi cloud lösningar. Enligt uppskattning av IBM så har organisationer och företag redan idag 500+ olika molnlösningar. 

Detta medför en del utmaningar. Om det idag är komplext att hantera egna datacenter kommer komplexiteten att öka när organisationer även behöver hantera tredjeparts-molnlösningar. Frågan kring säkerhet och vart en organisation har sin data är även det ytterligare en dimension av komplexiteten. Här introducerade IBM Hybrid Control Plane - som ett sätt att kunna managerna olika moln i en komplex miljö. 

IBM Cloud Private

IBM Cloud Private är där kunden får tillgång till IBMs moln i sitt eget datacenter och använda sig av egen infrastruktur. Ett intressant koncept som tilltalar många som av olika anledningar inte vill ha specifik data i det publika molnet.

Det är helt klart att få den flexibiliteten som molnet medför är något som alla kan dra nytta av och det gläder mig att dialogen kring molnstrategi svänger åt det hybrida och inte endast åt publika moln som inte alltid är möjligt på grund av interna och externa regulatoriska krav.